Blog: Bogusław Liberadzki

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Kilka uwag o raporcie KE
04.10.2020
W poniedziałek po południu Parlament Europejski na swym plenarnym posiedzeniu wraca do kwestii praworządności – co oczywiste, także w kontekście wieloletnich ram finansowych. „Fundusze za praworządność” – hasło rozpalające dotąd dyskusje polityczne wewnątrz Unii, powoli przestaje tracić swą wyłącznie plakatową treść i zmienia się w unijną rzeczywistość prawną. Po wieloletnich dyskusjach opracowano już pewną wersję […]

Mamy porozumienie ws. praw pasażerów w ruchu kolejowym!
01.10.2020
Mamy to! Podczas trilogu osiągnęliśmy ważne porozumienie dotyczące przyszłości transportu kolejowego między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą UE, reprezentowaną przez prezydencję niemiecką. Udało nam się zapewnić te same minimalne prawa pasażerów w całej UE, jeśli chodzi o miejsca na rowery, bilety bezpośrednie i prawa pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej. To ważne usprawnienia, które sprawiają, […]

Pomoc nadchodzi
25.09.2020
Nareszcie! Po czterech miesiącach Komisja Europejska zgodziła się na pomoc rządu dla polskich lotnisk. Otrzymają one (jest ich 14) łącznie 142 mln zł. Sprawa naprawdę była pilna, bo lotniska wydawały już ostatnie tchnienie. Zajmowaliśmy się nią, również ja, bardzo intensywnie, także w ostatnich dniach podczas posiedzenia Komisji Transportu i Turystyki PE. W okresie pandemii odwołano […]

Unia po pandemii
22.09.2020
Odnoszę wrażenie, że niedawne orędzie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o stanie Unii, nie zyskało w Polsce tyle uwagi, na ile zasługuje. Uważam, że było bardzo ważne, kreśliło wizję Unii po pandemii. Unia ma plan, jak być silniejszą po to, żeby zaoferować obywatelom lepszy świat. Plan nazywa się NextGenerationEU – Unia dla przyszłego […]

XVI Międzynarodowa Konferencja Euro – Trans 2020
17.09.2020
21 września 2020 roku na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Euro – Trans 2020 – Mobilność i zrównoważony transport, której mam zaszczyt być przewodniczącym Komitetu Naukowo-Programowego. W tym roku, ze względu na pandemię, konferencja ma charakter hybrydowy. O godz. 14.15 wezmę udział w debacie młodych, dotyczącej polityki transportowej […]

COVID na lotniskach
10.09.2020
Zapowiadało się fantastycznie. Jeszcze w styczniu 2019 r. w prasie branżowej można było znaleźć bardzo krzepiące informacje dotyczące naszych portów lotniczych. Z jednym wyjątkiem wszędzie odnotowano zwiększone ilości pasażerów. Wszystkie razem polskie lotniska obsłużyły ok. 49 mln podróżnych, czyli o ok. 6,5 proc. więcej niż w 2018 r. Liderem wzrostów był Kraków. Wśród mniejszych lotnisk […]

COVID pustoszy transport lotniczy i kolejowy
04.09.2020
To, że koronawirus będzie miał negatywny wpływ na rynek lotniczych i kolejowych przewozów pasażerskich było wiadomo. Jednak, że będzie to uderzenie tak potężne, to mimo wszystko jest pewne zaskoczenie. Sprawą zajmowała się w tych dniach Komisja Transportu i Turystyki PE. Informacje przedstawiali prezesi stosownych agencji europejskich. Poinformowali, że w okresie pandemii odwołano w Europie 4 […]

Parlament Europejski pamięta o Porozumieniach Sierpniowych
01.09.2020
Zachęcam Państwa do obejrzenia przemówienia przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego, które wygłosił z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. https://twitter.com/Europarl_PL/status/1300437024277704705?s=20 .@EP_President David Sassoli: Po 40 latach od powstania, polska Solidarność nadal jest inspiracją dla walczących o wolność i prawa człowieka na całym świecie. Jej lekcja będzie zawsze aktualna: jedyny sposób na rozwiązywanie konfliktów to konstruktywny […]

Wyrażam ból z powodu śmierci Śp. Stanisława Baszczyńskiego
01.09.2020
Wyrażam ból z powodu śmierci Śp. Stanisława Baszczyńskiego. Łączyły nas dziesiątki lat znajomości i współpracy w dziedzinie międzynarodowego transportu samochodowego i spedycji. Stanisław Baszczyński był znakomitym profesjonalistą, sprawnym managerem, a także człowiekiem o wielkich przymiotach charakteru. Małżonce oraz wszystkim najbliższym składam serdeczne kondolencje, szczególne wyrazy kieruję do Syna Bartka, który był i jest jednym z […]

40. rocznica Porozumień Sierpniowych
01.09.2020
To naprawdę były piękne dni! Cała Polska był wpatrzona w Lecha Wałęsę i w wicepremiera Jagielskiego, pochylonych nad dokumentem, który już w momencie podpisywania był historyczny. Obie strony – strajkujący robotnicy i władza – potrafiły powściągnąć emocje i dojść do porozumienia. Po raz pierwszy w krajach obozu socjalistycznego władza negocjowała, a nie narzucała siłą swojej […]