Blog: Fundacja Lipińskiego

Ekonomia behawioralna a COVID-19: czemu nie zawsze zachowujemy się tak, jak powinniśmy i jak temu zaradzić?
08.05.2021
Pandemia COVID-19 zmieniła prawdopodobnie prawie wszystkie aspekty naszej rzeczywistości – rynek pracy, edukację, relacje międzyludzkie.  Ekonomia behawioralna może pozwolić nam zrozumieć, czemu często trudno jest nam przestrzegać nakazów i obostrzeń oraz dlaczego nie zawsze przynoszą one oczekiwany skutek.

MMT: Ekonomia postawiona na głowie?
28.04.2021
W tym tekście o tzw. ekonomii MMT staram się dowieść, że jeśli zanurkujemy dostatecznie głęboko w tezy ekonomii neoklasycznej (główny nurt ekonomii) i w tezy postulowane przez ekonomistów MMT, to dojdziemy do wniosku, że któreś z tych podejść musi być postawione na głowie. Dalej wyjaśniam, dlaczego tak się dzieje.

M. Kalecki, Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia (1943)
15.04.2021
Jeżeli kapitalizm będzie umiał dostosować się do pełnego zatrudnienia, będzie to znaczyć, że przeszedł on przez przełomową reformę. W przeciwnym przypadku okaże się systemem przestarzałym, który musi zostać wyrzucony na złom.

Wszystkiego najlepszego z okazji 25 urodzin, Nowoczesna Teorio Monetarna!
02.03.2021
Współpraca Warrena Moslera z akademikami takimi jak Randall Wray, Bill Mitchell i wieloma innymi 25 lat temu doprowadziła do powstania i rozwoju nowej teorii pieniądza. Dziś nazywamy ją Modern Monetary Theory (po polsku: Nowoczesna Teoria Monetarna).

Alchemia współczesnych podatków i wydatków państwa
16.02.2021
Analogicznie do podatków, które uszczuplają zasób pieniądza w gospodarce - wydatki rządowe kreują nowy pieniądz depozytowy (oraz rezerwy) w prywatnym sektorze bankowym. W tym wpisie, odtwarzając twitterową korespondencję, przybliżamy mechanizmy rządzące naszymi podatkami.

Wykład prof. Rochona nt. przyszłości bankowości centralnej
21.12.2020
10 grudnia 2020 roku Prof. Louis-Philippe Rochon z Uniwersytetu Laurentian poprowadził wykład nt. przyszłość bankowości centralnej skierowany m.in. do studentów UW. W tym wpisie reasumujemy ów wykład i uzupełniamy go o kilka ciekawych ekonomicznych refleksji.

W wodzie długu (pływając po uszy)
27.11.2020
Pieniądz jest długiem banku centralnego (gotówka) i długiem banków (depozyty bankowe). Państwo decyduje się na przyznanie bankom prawa do emisji depozytów, narzucając im jednak słone obostrzenia i ściśle je regulując.

Opening speech from #Kalecki2020 Conference
02.10.2020
In this blog entry, I share with you the opening remarks that I made at the beginning of the Poznan (virtual) Conference on Kalecki and Kaleckian economics, held on September 24-26, 2020.

Uzupełnienie opinii Prof. Sławińskiego na temat teorii MMT
04.09.2020
Ekonomiści Modern Monetary Theory (MMT) nie proponują połączenia „budżetu” i banku centralnego (NBP) w jedno. Ekonomiści MMT mówią jedynie, że obie wymienione instytucje tworzą sektor publiczny zaangażowany w proces kreacji i destrukcji siły nabywczej w sektorze prywatnym.

Joan Robinson: List otwarty keynesistki do marksisty.
20.08.2020
Zamierzam teraz powiedzieć coś, co Cię zmrozi albo podniesie Ci ciśnienie (w zależności od Twojego temperamentu) i utrudni zrozumienie reszty listu: rozumiem Marksa znacznie lepiej niż Ty (...) Mówiąc, że rozumiem Marksa lepiej niż Ty, chcę powiedzieć, że ja mam go we krwi, a Ty na języku.