Blog: Wanda Nowicka

Posłanka na Sejm RP IX kadencji

Wystąpienie w sprawie trudnej sytuacji płacowej pielęgniarek i położnych
dzisiaj o 19:04

Politycy PiS bardzo chętnie fotografują się z lekarzami, lekarkami, pielęniarkami oraz pielęgniarkami – tak chętnie mówią o ochronie życia od poczęcia aż do śmierci. Lecz trudno doszukiwać się w tych słowach czegoś więcej niż tylko pustych deklaracji. Opinie medków, w tym środowiska pielęgniarek i położnych zostały zignorowane. Oni zamiast peanów na swoją cześć potrzebują konkretnych rozwiązań problemów, szczególnie teraz, kiedy jeszcze bardziej ryzykują swoim życiem i zdrowiem w walce z pandemią COVID-19. Rzadząca większość odrzuciła projekt podwyżek dla białego personelu, lecz nie przeszkadza to rządowi przyznawać sobie nagród za walkę z pandemią. To niedopuszczalne, bezczelne oraz stanowi kompletny brak szacunku dla pracy pielęgniarek, pielęgniarzy oraz położnych.

Artykuł Wystąpienie w sprawie trudnej sytuacji płacowej pielęgniarek i położnych pochodzi z serwisu Wanda Nowicka.


Prywatne skrzynki członków rządu – zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa
ostatni czwartek o 13:33

Bycie politykiem to odpowiedzialność za dobro nie tylko swoje, ale również społeczeństwa. Miewamy dostęp do informacji niejawnych, lub takich, które są i powinny być w posiadaniu wąskiego grona osob. Politycy partii rządzącej tej zasady nie przestrzegają, o czym świadczy niedawna sytuacja, która miała miejsce na kontach jednego z czołowych przedstawicieli rządu. Ministra Michała Dworczyka. Zabezpieczenia prywatnego konta zostały złamane, a nieznane osoby uzyskały do nich dostęp. Hackerzy_rki pozostawili po sobie następującą informację: „Z przykrością muszę poinformować, że moja skrzynka e-mail została zhakowana przez nieznane osoby. […] Sprawcami zostały skradzione dokumenty służbowe, które zawierają informacje niejawne i mogą być wykorzystane do wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu RP, a także mogą być wykorzystane jako dowód rzekomej polskiej ingerencji w sprawy wewnętrzne Białorusi” (pisownia oryginalna) Nie wiadomo jakie dokładnie dokumenty znajdowały się na prywatnym mailu Michała Dworczyka. To nie do przyjęcia, żeby urzędnik państwowy z dostępem do tajnych informacji używał prywatnego adresu poczty elektronicznej. W związku z tym Lewica domaga się kontroli obiegu dokumentów przeprowadzonej przez Naczelną Izbę Kontroli, żeby uniknąć takich sytuacji w przyszłości.

Artykuł Prywatne skrzynki członków rządu – zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa pochodzi z serwisu Wanda Nowicka.


Wspieram pielęgniarki i położone walczące o godną pracę oraz płacę
07.06.2021

Pielęgniarki i położne są grupą najbardziej poszkodowaną, a jednocześnie najbardziej potrzebną w systemie ochrony zdrowia. To one czuwają przy pacjentach gotowe udzielić wsparcia – nie tylko tego medycznego, ale także emocjonalnego. Bezustannie gotowe nieść pomoc, spotykają się ze znieczulicą ze strony członków rządu. Pracując na dwa etaty, z wieloletnim stażem, uzyskują wynagrodzenie, które ledwo starcza na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb. Dlatego też solidarnie stoję z nimi podczas protestów, a także wspieram je swoimi działaniami. Tymczasem rządzący wciąż tylko udają, że podejmują kroki na rzecz poprawy sytuacji medyków i medyczek. Przykładem jest tutaj nowy projekt ustawy zaprezentowany przez ministra Niedzielskiego, który dyskryminuje pracownice z 30-letnim stażem – osoby, które włożyły całe swoje życie w pomoc chorym i potrzebującym. Skazywane są one przez aktualne i poprzednie rządy na wegetację, a wręcz walkę o przetrwanie. Czas powiedzieć dość! Ignorowanie problemów pielęgniarek i położnych to działanie na szkodę społeczeństwa. Zwłaszcza teraz, w dobie epidemii COVID-19. Dobry projekt leży na stole, jest on autorstwa Lewicy. Potrzeba tylko dobrej woli rządzących, której najwyraźniej brakuje.

Artykuł Wspieram pielęgniarki i położone walczące o godną pracę oraz płacę pochodzi z serwisu Wanda Nowicka.


Pierwsze czytanie ustawy pomocowej dla tarnogórskiej kopalni srebra
02.06.2021

Ustawa, którą złożyłam w sprawie tarnogórskiej kopalni srebra została przekazana do pierwszego czytania. Przypomnijmy, że otwiera ona drogę do pomocy dla tarnogórskiego zabytku, o dofinansowanie którego zabiegam już od dawna w Warszawie. Obiekt, utrzymujący się praktycznie jedynie że sprzedaży biletów, w trakcie pandemii został odcięty od dotychczasowych źródeł finansowania. Działania legislacyjne trwają, czas pokaże jak zachowają posłowie i posłanki ze Śląska, którzy w szczególnym stopniu powinni mieć na uwadze dobrostan tarnogórskiego zabytku UNESCO.

Artykuł Pierwsze czytanie ustawy pomocowej dla tarnogórskiej kopalni srebra pochodzi z serwisu Wanda Nowicka.


Mój prezent na dzień dziecka – dłuższe urlopy ojcowskie
01.06.2021

Złożyłam ustawę [link] Lewicy zakładającą wydłużenie urlopu ojcowskiego z 2 do 6 tygodni, oraz zwiększenie ilości dni przeznaczonych na zwolnienie na dziecko z 2 do 5. Ojcowie odgrywają w życiu dzieci coraz większą rolę – chcą być blisko pierwszych chwil swoich pociech, poznawać je oraz partycypować jeszcze aktywniej w wychowywaniu. Wczesna więź nawiązana między ojcem i dzieckiem jest bardzo ważna, ma ona znakomity wpływ na zbudowanie silnej relacji między rodzicami. Ponadto wpłynie pozytywnie na sytuację kobiet na rynku pracy, które są często dyskryminowane właśnie z powodu możliwości wzięcia urlopu macierzyńskiego. Pracodawcy będą musieli liczyć się z faktem, że ojcowie także uzyskają możliwość większego korzystania z urlopów ojcowskich.

Artykuł Mój prezent na dzień dziecka – dłuższe urlopy ojcowskie pochodzi z serwisu Wanda Nowicka.


Czarne chmury nad gliwickim zarządem właścielskim
31.05.2021

Podjęłam interwencję w sprawie bardzo niepokojących informacji dotyczących gliwickiej spółki Śląskiej Sieci Metropolitalnej, która zajmować się miała w założeniu dużymi projektami informatycznymi. Większościowym udziałowcem podmiotu jest miasto Gliwice. Odnotowano tam rzeszę możliwych nieprawidłowości w procesie formułowania sprawozdań finansowych, podejmowano niezrozumiałe – biorąc pod uwagę sytuację podmiotu – decyzje finansowe i biznesowe, które nie były nieuzgadniane z radą nadzorczą. Nowe kierownictwo przedsiębiorstwa skierowało w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Miasto Gliwice nie przeprowadziło w latach 2015 – 2019 odpowiedniej interwencji właścicielskiej, która przerwałaby uchybienia. W związku z tym postanowiłam zwrócić się do prezydenta Gliwic z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania podmiotów, których większościowym udziałowcem jest miasto Gliwice. List w sprawie nieprawidłowości skierowany do Prezydenta Gliwic Adama Neumanna Szanowny Panie Prezydencie, Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), informuję o podjęciu interwencji w sprawie Śląskich Sieci Metropolitalnych, której większościowym udziałowcem jest miasto Gliwice. Otrzymałam bardzo niepokojące sygnały dotyczące funkcjonowania tej spółki, w stosunku, do której miasto nie podjęło niezbędnych kroków zarządczych i kontrolnych. Informacje, które do mnie dotarły dotyczące postępowania miasta wobec spółki, noszą znamiona zaniechań i niedopełnienia obowiązków w zakresie nadzoru właścicielskiego, zarządzania majątkiem miasta oraz kontroli wydatkowania funduszy, co jawi się jako działalność na szkodę interesu publicznego, tym samym mieszkańców/ek Gliwic. Jeśli chodzi o działalność ŚSM, praktyki noszące znamiona manipulowania sprawozdaniami finansowymi, podejmowania kluczowych decyzji bez udziału rady nadzorczej a także udzielania pożyczek podmiotom, które nie były w stanie ich spłacić – mogły być w tym przedsiębiorstwie na porządku dziennym. Powyższe zakrawające o patologie czynności odbywać się miały w trakcie urzędowania ówczesnego prezesa ŚSM sp. z o.o. – Grzegorza Nitkiewicza. Nieprawidłowości odnotowano już w roku 2015 r., na co wskazywał obecny zarząd spółki ŚSM kierując zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Spółka ŚSM zdecydowała się również na uczestnictwo w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych. Niepokój budzi fakt, że przed uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, spółka rozpoczęła zakup sprzętu na realizację zadania. Dofinansowanie, o którym mowa nie zostało przyznane, a nawet jeśli przyznane by zostało, to nie byłoby możliwości jego wykorzystania ze względu na rozpoczęcie realizacji projektu przed uzyskaniem środków unijnych – został wyłączony tzw. efekt zachęty. Ostatecznie projekt został zrealizowany w znikomym stopniu ze środków z zaciągniętej wysokiej pożyczki komercyjnej, pomimo ustaleń, że w przypadku nieotrzymania dotacji unijnej nie zostaną podjęte prace nad jego realizacją. W procesie przystępowania do koncepcji, nie przeprowadzono audytu informatycznego, który sprawdzałby zapotrzebowanie na wyżej wspomnianą inwestycję. Niebywałe jest, że miasto Gliwice, jako większościowy udziałowiec spółki, o której mowa, nie miał przez większość czasu wiedzy na temat powyższych nieprawidłowości. Prezes spółki ŚSM został odwołany dopiero w 2019 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Zaciągnięte zobowiązania pozostają w dalszym ciągu niespłacone a sprzęt zakupiony, w toku mylnych i co więcej – prawdopodobnie samowolnych decyzji zarządu zalega nieużytkowany w magazynach. Istnieje również poważne podejrzenie, co do tego, że nie został on dostarczony w zamówionej całości. Wątpliwości budzi ponadto sprawa zarządzania systemem miejskiego monitoringu. Część kamer pozostaje do dyspozycji Centrum Ratownictwa Gliwice, część Zarządu Dróg Miejskich. Pomimo tego, że liczba kamer w zarządzie obu instytucji jest podobna, to miasto Gliwice przeznacza na ich utrzymanie skrajnie różne kwoty. Niejasne pozostają także procedury nadzoru nad systemem miejskiego monitoringu. Sytuacje, o których mowa powyżej są tylko przykładami, które wskazują na to, że nadzór właścicielski nad spółkami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami pozostającymi w posiadaniu miasta Gliwice, jest niewystarczający. Potrzebny jest szeroki, niezależny audyt, który skontroluje prawidłowość działań powyższych podmiotów. Mając na uwadze dobro Gliwic, Gliwiczan oraz Gliwiczanek, kieruję do Pana Prezydenta następujące pytania:DziałającNieprawidłowości Kto faktycznie będzie zwracać pieniądze pożyczone przez spółkę ŚSM w obliczu jej trudnej sytuacji finansowej, skąd spółka weźmie na to pieniądze? Co stanie się ze sprzętem zakupionym przez poprzedni zarząd spółki ŚSM? Dlaczego spółka ŚSM nie przeniosła swojej siedziby do budynku radiostacji, pomimo przeznaczenia na ten cel 2 milionów złotych? Jaka kwota pozyskanej pożyczki od prywatnego przedsiębiorcy została spłacona (kwota + odsetki)? Jaka kwota pozostała do spłaty? Proszę o podanie z czyich środków i w jakich ratach będzie spłacana. Czy spółka ŚSM przekazała spółce córce „Ekotel Sp. z o.o.” w 2017r. kwotę 20.500.000 Zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem dla sfinansowania Centrum Przetwarzania Danych dla Administracji Samorządowej, czy cały przedmiotowy sprzęt został zakupiony i dostarczony? Czy zleceniobiorca dostarczył sprzęt zgodnie ze specyfikacją i określonymi parametrami? Czy wymieniony sprzęt został przejęty, czy istnieje dokument potwierdzający odbiór? Ile jeszcze sprzętu i oprogramowania na dzień dzisiejszy znajduje się w magazynie i gdzie się znajduje? Czy w protokole przekazania spółki przez Pana Grzegorza Nitkiewicza następcy wykazane zostały środki, braki sprzętowe? Jeśli tak, to na jaką kwotę? W związku z ogłoszeniem upadłości „Ekotel” Sp. z o.o. proszę o informację, w jaki sposób zostanie rozliczona przekazana w 2017r. kwota ponad 20 mln złotych? Kto zwróci przekazane pieniądze? W lipcu 2017r. prezes ŚSM przyjął z kasy kwotę 5.000.000 Zł, którą pobrał Megalan SA (obecnie BFF Polska SA) na świadczenie usług faktoringowych i wykup wierzytelności. W jaki sposób zostanie rozliczona pobrana, prawdopodobnie nielegalnie, gotówka? ŚSM od 2015 r. wykazuje straty bilansowe, dlaczego pomimo strat spółka corocznie otrzymywała dotacje z Urzędu Miasta? Czy wykryte nadużycia zgłoszone zostały do organów ściągania i na jakim etapie jest prowadzone postępowanie wyjaśniające? Dlaczego część kamer miejskiego monitoringu obsługuje C.R.G. a część ZDM? Dlaczego miasto obu podmiotom przekazuje tak skrajnie różne kwoty na utrzymanie systemu monitoringu? Czy do nadzoru i sprawdzania monitoringu są oddelegowani etatowi pracownicy, których zadaniem byłoby jego kontrolowanie „na bieżąco”? W jakim trybie udzielane jest firmom utrzymującym monitoring zamówienie publiczne? Kto w imieniu Prezydenta Miasta przygotowuje i przeprowadza postępowanie zamówienia publicznego na utrzymanie kamer, kto zawiera umowy na te usługi? Czy Urząd Miasta w Gliwicach rozważa przeprowadzenie niezależnego audytu w podmiotach, w których jest większościowym udziałowcem? Apeluję do Pana Prezydenta o przeprowadzenie niezależnego audytu. Proszę o odpowiedź na piśmie.

Artykuł Czarne chmury nad gliwickim zarządem właścielskim pochodzi z serwisu Wanda Nowicka.


Rejestracja komitetu Legalna Aborcja Bez Kompromisów
27.05.2021

Wspólnie ze środowiskami kobiecymi zarejestrowałyśmy komitet Legalna Aborcja Bez Kompromisów. Zasiadam w komitecie inicjatywy ustawodawczej. To czas by aborcja przestała być tematem zastępczym, wreszcie Polki mogą głośno wykrzyczeć coś, czego do tej pory im bez przerwy odmawiano – głośno żądać prawa do decydowania o własnym ciele i płodności. Projekt, pod którym zbieramy podpisy zakłada. Legalna aborcję do 12 tygodnia bez pytania o powód. Do 24 tygodnia w przypadku gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia psychicznego bądź fizycznego kobiety. Ograniczenie tak zwanej klauzuli sumienia. Zniesienie przestępstwa pomocnictwa przy przerywaniu ciąży oraz karania za uszkodzenie płodu. Zakaz aborcji to dramaty kobiet zmuszonych rodzić dzieci, które nie przeżyją tygodnia.Kobiety boją się w Polsce zachodzić w ciążę. Dość drakońskiego prawa, nijak nieprzystającego do rzeczywistości – aborcja jest, ale mniej dostępna dla kobiet niezamożnych.

Artykuł Rejestracja komitetu Legalna Aborcja Bez Kompromisów pochodzi z serwisu Wanda Nowicka.


Ostatnie sprawozdanie z działalności RPO w Sejmie
24.05.2021

Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar wygłosił sprawozdanie ze swojej działalności. W Sejmie przerwano mu nie pozwalając dokończyć wystąpienia. Był on jednym z najlepszych Rzeczników Praw Obywatelskich w historii Polski. Podczas swojego sejmowego wystąpienia podziękowałam Adamowi Bodnarowi za głos w obronie kobiet i ciężką pracę na rzecz praw człowieka. Jego głos był szczególnie słyszalny zwłaszcza wobec niekonstytucyjnego antykobiecego wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, który naraził kobiety na represje i niewyobrażalne cierpienia. W imieniu Lewicy serdecznie podziękowałam również osobiście Profesorowi Adamowi Bodnarowi oraz Pani Doktorce Hannie Machińskiej za wieloletnią pracę na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Ich poświęcenie w obronie praw człowieka, w tym praw kobiet, praw osób LGBT+ oraz demokratycznego państwa prawa nie zostanie zapomniane, a ich osiągnięcia pozostaną z nami na zawsze.

Artykuł Ostatnie sprawozdanie z działalności RPO w Sejmie pochodzi z serwisu Wanda Nowicka.


Apeluję o wsparcie samorządów w usuwaniu nielegalnych wysypisk
20.05.2021

Polska ma problem z odpadami – porzucane w lasach, na poboczach dróg czy nieużytkach stają się problemem lokalnych samorządów. Pozostają one z tym problemem same, rząd ogranicza się do drobnych dotacji, które w obliczu narastającego kryzysu, są kroplą w morzu potrzeb małych ojczyzn. Dlatego też, reagując na apel śląskiej gminy Wielowieś, wystąpiłam z apelem o jak najszybsze rozwiązanie tego problemu na poziomie centralnym.

Artykuł Apeluję o wsparcie samorządów w usuwaniu nielegalnych wysypisk pochodzi z serwisu Wanda Nowicka.


Skutki decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej ws. aborcji
13.05.2021

Odbyło się połączone posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet oraz Zespołu ds. Praw Reprodukcyjnych (link do transmisji). Minęło pół roku od skandalicznego pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. W tym czasie państwo trwale odwróciło się od kobiet, które utraciły resztki zaufania do instytucji publicznych. Tych samych instytucji, które powinny dbać o ich dobro i jak najlepszą sytuację. Chcą one sięgać coraz dalej w swej represyjnej działalności, w tym zakazywać Polkom przerywania ciąży poza granicami kraju. Wysłuchaliśmy wstrząsających historii kobiet, które zostały bezpośrednio dotknięte wyrokiem upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedziały się również aktywistki, lekarze i lekarki. Jak wynika z relacji osób zaangażowanych w działalność na rzecz praw kobiet, przez pół roku, co najmniej: 597 Polek przerwało ciążę za granicą 10 tys. Polek zażyło tabletki w pierwszym trymestrze 194 Polki przeprowadziły domową aborcję farmakologiczną w drugim trymestrze Wykonywane są one poza systemem ochrony zdrowia, tym samym systemem który powinien chronić kobiety. Aborcję będą, bo taka jest rzeczywistość – żadne drakońskie, nieprzystające do rzeczywistości prawo tego nie zmieni. Władze powinny ten fakt zaakceptować i usunąć represjonujące kobiety zapisy z kodeksu karnego.

Artykuł Skutki decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej ws. aborcji pochodzi z serwisu Wanda Nowicka.