Podcast: Odsłuch społeczny

Rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach, skupiamy się na wartościach demokratycznych i staramy się lepiej rozumieć współczesne zjawiska....

Jak przetrwać cięższe czasy? Rozmowa z Przemysławem Wielgoszem
30.12.2020

Przemysław Wielgosz w książce „Witajcie w cięższych czasach” stawia tezę, że czas po przemianach ustrojowych w Polsce to nie było — wbrew popularnej opinii — wspaniałe trzydziestolecie, czas prosperity i sukcesu. W naszej rozmowie opowiada o micie klasy średniej, terapii szokowej, jakiej poddano Polki i Polaków oraz o tym, czy demokracja równa się kapitalizmowi. Odcinek nagrany 12 grudnia 2020 poprowadziła Anna Roszman, przygotowała Natalia Świerczewska, a zrealizował Katka Mazurczak.


Jak się żyje w rodzinie zastępczej? Rozmowa z Anną Krawczak
23.12.2020

W Polsce z każdym rokiem ubywa rodzin zastępczych, a przybywa domów dziecka, choć specjaliści uważają je za szkodliwą formę opieki. Polska realizuje strategię dokładnie odwrotną do obecnych zaleceń Unii Europejskiej. Gościnią odcinka jest Anna Krawczak, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem (IEiAK UW), wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia „Nasz Bocian”, matka biologiczna i adopcyjna. Opowiada o wadach polskiego systemu pieczy zastępczej i trudnych realiach życia rodzin zastępczych. Odcinek nagrany 4 grudnia 2020 poprowadziła Joanna Kotkowska-Pyzel, przygotował Jakub Sitarski, a zrealizował Robert Gańko.


Dlaczego należy zatrzymać reprywatyzację? Rozmowa z Beatą Siemieniako
09.12.2020

Reprywatyzacja to koszmar lokatorek, niewygodny temat dla polityków i zyskowny biznes dla handlarzy roszczeniami. Beata Siemieniako — autorka książki „Reprywatyzując Polskę: historia wielkiego przekrętu” — opowiada o tym niezwykle ważnym problemie z perspektywy adwokatki i aktywistki. Odcinek nagrany 7 lipca 2020 poprowadził Konrad Wiślicz-Węgorowski, przygotował Tomasz Waszkiewicz, a zrealizował Matacz Dewot.


Dlaczego zawód komornika jest potrzebny? Rozmowa z Adamem Andruszkiewiczem
02.12.2020

Zawód komornika postrzegamy raczej negatywnie. Wizerunek ten kształtuje i wzmacnia kultura, jak na przykład film „Komornik” w reżyserii Feliksa Falka. Nie pomagają też medialne skandale. O tym jak wygląda ta praca i ile jest w niej miejsca na pierwiastek ludzki, opowiada Adam Andruszkiewicz — warszawski komornik sądowy. Odcinek nagrany 23 lipca 2020 poprowadziła Joanna Kotkowska-Pyzel, przygotował Jakub Sitarski, a zrealizował Robert Gańko.


Kto opowiada historię Polski? Rozmowa z Adamem Leszczyńskim
25.11.2020

Historia Polski — którą znamy przede wszystkim z lekcji i podręczników — była pisana głównie z perspektywy inteligencji. Jednak punkt widzenia tej grupy to tylko część prawdy na temat polskiej przeszłości. Adam Leszczyński, historyk, socjolog i autor „Ludowej historii Polski”, wyjaśnia, skąd wziął się obraz I i II Rzeczpospolitej, czego w nim brakuje i jak inaczej możemy mówić o naszej historii. Odcinek nagrany 9 listopada 2020 poprowadziła Joanna Gierzyńska, przygotował Tomasz Waszkiewicz, a zrealizowali Bartek Rogowski.


Co mówi o aborcji etyka troski? Rozmowa z Małgorzatą Anną Maciejewską
18.11.2020

Jesteśmy przyzwyczajone do narracji, w której decyzja o przerwaniu ciąży jest czymś niemoralnym, co najwyżej wyborem „mniejszego zła”. Etyka troski oferuje nam perspektywę, w której to nie aborcja, a zakaz aborcji jest niemoralny. O argumentach za etycznością aborcji opowiada Małgorzata Anna Maciejewska — filozofka, feministka, autorka bloga „W jądro dyskursu”. Odcinek nagrany 12 listopada 2020 poprowadziła Joanna Kotkowska-Pyzel, przygotowała Alicja Brzozowska, a zrealizowała Katka Mazurczak.


Czym była polskość dla chłopów? Rozmowa z Michałem Rauszerem
11.11.2020

W rozmowach o odzyskaniu niepodległości skupiamy się na perspektywie polityków i wojskowych. W odcinku przygotowanym specjalnie na 11 listopada staramy się przedstawić punkt widzenia chłopów. Jaka była ich sytuacja przed zaborami i czym była dla nich pańszczyzna? Jak rozumieli polskość i z czym kojarzyła się im niepodległa Polska? Odpowiedzi szukaliśmy wspólnie z Michałem Rauszerem — etnologiem i kulturoznawcą, autorem książki „Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich”. Odcinek nagrany 30 października 2020 poprowadziła Joanna Gierzyńska, przygotował Tomasz Waszkiewicz, a zrealizował Matacz Dewot.


Jak mieszka się w Polsce, a jak w Europie? Rozmowa z Joanną Kusiak
04.11.2020

Bezpieczne schronienie i miejsce do życia to nasza podstawowa potrzeba. Jednak polska polityka mieszkaniowa została poddana nieregulowanym mechanizmom rynkowym, na czym tracą osoby wynajmujące i te, które zaciągnęły kredyty na mieszkania. Joanna Kusiak — socjolożka miast i autorka książki „Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu” — opowiada, czy można działać inaczej oraz jakie regulacje należy wdrożyć, żebyśmy żyli i żyły na europejskim poziomie. Odcinek nagrany 20 maja 2020 poprowadził Konrad Wiślicz-Węgorowski, przygotował Tomasz Waszkiewicz, a zrealizował Bartek Rogowski.


Dlaczego idealny rodzic nie istnieje? Rozmowa z Kamilem Nowakiem (blogojciec.pl)
28.10.2020

Dlaczego klapsy nie uczą dzieci niczego dobrego, a „grzeczne” dziecko wcale nie musi być powodem do dumy? Czy należy odrabiać z dziećmi zadania domowe i czy te zadania są naprawdę potrzebne w edukacji dziecka? W nowym odcinku Kamil Nowak — rodzic, pedagog oraz autor bloga i książki „Idealny rodzic nie istnieje” — opowiada o odpowiedzialnym rodzicielstwie. Odcinek nagrany 2 października 2020 poprowadził Sławek Cygler, przygotowała Joanna Kotkowska-Pyzel, a zrealizował Robert Gańko.


Komu służy zakaz aborcji? Rozmowa z Natalią Broniarczyk (Aborcyjny Dream Team)
21.10.2020

Kto w Polsce potrzebuje dostępu do aborcji, a dla kogo rzeczywiście jest ona dostępna? Dlaczego legalne przerywanie ciąży w Polsce praktycznie nie istnieje? Kto czerpie korzyści z utrzymywania status quo? W przededniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Natalią Broniarczyk, członkinią Aborcyjnego Dream Teamu. Odcinek nagrany 10 października 2020 poprowadziła Jaśmina Różańska, przygotowała Natalia Świerczewska, a zrealizował Robert Gańko.


Dlaczego polskie szkoły dzielą zamiast łączyć? Rozmowa z Miszą Tomaszewskim
17.10.2020

Temat procesów kształtujących polski system edukacji jest często pomijany w mediach i kampaniach wyborczych. Z tego powodu zapominamy, że polskie szkoły nie służą zasypywaniu nierówności społecznych, ale je pogłębiają. O systemie edukacyjnym, rankingach szkół i peer learning opowiedział Misza Tomaszewski — nauczyciel i członek zespołu redakcyjnego Magazynu Kontakt. Odcinek nagrany 1 października 2020 poprowadziła Joanna Gierzyńska, przygotował Tomasz Waszkiewicz, a zrealizowali Bartek Rogowski i Grzegorz Bogucki.


Jak traktujemy nauczycielki? Rozmowa z Justyną Drath
14.10.2020

Praca nauczycielek jest kojarzona z dziennikiem, kredą i sprawdzianem. To jednak wyłącznie widzialna część ich obowiązków. Justyna Drath — nauczycielka, działaczka społeczna i członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego — opowiada, z czego składa się praca nauczycielki, jakie mity powstały wokół tego zawodu i co powinno się zmienić. Odcinek nagrany 15 września 2020 poprowadziła Joanna Gierzyńska, przygotował Tomasz Waszkiewicz, a zrealizował Bartek Rogowski.


Komu przeszkadza konwencja antyprzemocowa? Rozmowa z Kamilą Ferenc
07.10.2020

"Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, nazywana również konwencją stambulską, została ratyfikowana przez Polskę w 2015 roku. Na jaką pomoc mogą liczyć w Polsce osoby doświadczające przemocy w rodzinie? Jak traktowani są sprawcy przemocy? Dlaczego konserwatywne środowiska tak ją atakują? O tym, jak w Polsce walczy się z problemem przemocy w rodzinie opowiada Kamila Ferenc — prawniczka, koordynatorka Zespołu Prawnego Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz współpracownica Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu. Odcinek nagrany 11 września 2020 poprowadziła Joanna Kotkowska-Pyzel, przygotowała Alicja Brzozowska, a zrealizował Robert Gańko."


Co zrobisz, gdy zatrzyma cię policja? Rozmowa z Agatą Bzdyń
30.09.2020

Osoby zatrzymane przez policję najczęściej nie znają swoich praw, a funkcjonariusze niekoniecznie chcą o nich informować. Radczyni prawna Agata Bzdyń mówi, jaka może być podstawa zatrzymania, kiedy należy poinformować najbliższą rodzinę i jak skontaktować się z prawniczką. Odcinek nagrany 24 września 2020 poprowadziła Joanna Kotkowska-Pyzel, przygotował Sławek Cygler, a zrealizował Robert Gańko.


Dla kogo projektujemy miasta? Rozmowa z Łukaszem Drozdą
23.09.2020

Planowanie i organizowanie życia w mieście wymaga uwzględnienia wielu sprzecznych interesów. Kierowcy, rowerzystki i piesi — często należąc jednocześnie nie tylko do jednej z tych grup — potrzebują zróżnicowanych rozwiązań, które często ze sobą kolidują. O tym co wpływa na planowanie miast opowiedział urbanista i politolog Łukasz Drozda. Odcinek nagrany 1 listopada 2019 poprowadził Konrad Wiślicz-Węgorowski, przygotował Tomasz Waszkiewicz, a zrealizowała Aleksandra Czerniawska.


Co się dzieje w Białorusi? Rozmowa z Maciejem Rasiem
16.09.2020

Od wyborów prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia, trwają protesty w Białorusi. Zgodnie z wynikami, które podała Centralna Komisja Wyborcza, Łukaszenka otrzymał 80 procent poparcia, jego rywalka, kandydatka opozycji Swiatłana Cichanouska - 10 procent. Oficjalnych wyników wyborów nie uznała zarówno białoruska opozycja, jak i szereg państw europejskich oraz Parlament Europejski i UE. Jak to się stało, że Aleksander Łukaszenko zyskał popularność i doszedł do władzy? Opowiada dr hab. Maciej Raś, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych w zakresie polityki Europy Wschodniej i państw poradziedzieckich. Odcinek nagrany 10 września 2020 poprowadził Sławek Cygler, przygotowała Joanna Kotkowska-Pyzel, a zrealizował Robert Gańko.


„Jestem tej płci, której mówię, że jestem”
05.09.2020

Przepisy dotyczące uzgodnienia płci są w Polsce niespójne. Proces tranzycji jest przez to czasochłonny i kosztowny. Maja Heban opowiada, jak wygląda codzienność osoby transpłciowej w trakcie tranzycji oraz ile kosztuje i trwa ta procedura. Odcinek nagrany 25 sierpnia 2020 poprowadziła Anna Roszman, przygotowała Natalia Świerczewska, a zrealizowała Katka Mazurczak.


Kto decyduje o twojej płci prawnej?
02.09.2020

W 2015 roku Prezydent RP Andrzej Duda zawetował projekt ustawy o uzgodnieniu płci. Osoby, których tożsamość płciowa nie zgadza się z płcią metrykalną, mimo wszystko mają możliwość sądowego uzgodnienia płci. Na jakich zasadach się to odbywa? Dlaczego takie sprawy często toczą się latami? Kto w polskich sądach zabiera głos w kwestiach dotyczących płci? O prawnych aspektach uzgadniania płci w Polsce opowiada dr Paulina Pilch, ekspertka w zakresie postępowań w sprawach o uzgodnienie płci oraz radczyni prawna współpracująca z fundacją Trans-Fuzja. Odcinek nagrany 25 sierpnia 2020 poprowadziła Joanna Kotkowska-Pyzel, przygotowała Alicja Brzozowska, a zrealizował Robert Gańko.


Gdzie podziały się polskie informatyczki?
27.08.2020

Branża technologiczna jest zdominowana przez mężczyzn. Dlaczego tak jest i czy zawsze tak było? Jak wiele kobiet zapisało się w historii polskiej informatyki? O polskich komputerach i polskich programistkach opowiada Karolina Wasielewska. Odcinek nagrany 14 sierpnia 2020 poprowadziła Anna Roszman, przygotowała Natalia Świerczewska, a zrealizowała Katka Mazurczak.


Ile firm jeździ w karetce?
20.08.2020

Ratownicy i ratowniczki medyczne codziennie wykazują się odpowiedzialnością, determinacją i cierpliwością w swojej pracy. W zamian otrzymują niskie wynagrodzenia, a nierzadko spotykają się z niechęcią lub agresją ze strony pacjentów i pacjentek. Co sprawia, że nadal wykonują tak trudny zawód? O życiu i pracy w karetce opowiada Jan Świtała. Odcinek nagrany 3 czerwca 2020 poprowadził Konrad Wiślicz-Węgorowski, przygotował Tomasz Waszkiewicz, a zrealizował Paweł Wiszomirski.


Jak wzbudzić pociąg do kolei?
12.08.2020

W Polsce kolej nadal nie jest popularnym środkiem transportu — ale czy można to zmienić? Podróże i dojazdy do pracy pociągiem wydają się być atrakcyjną alternatywą dla samochodów, dlaczego więc tak ciężko do nich przekonać? Karol Trammer, autor książki „Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej”, opowiada dlaczego kolej jest potrzebna, wygodna i należy traktować ją jako ważny element krajowego transportu publicznego. Odcinek nagrany 23 lipca 2020 poprowadziła Joanna Gierzyńska, przygotował Tomasz Waszkiewicz, a zrealizował Bartek Rogowski.


Do jakiej klasy społecznej należysz?
06.08.2020

Na czym polega podział na klasy i jak bardzo jest aktualny współcześnie? Jak klasizm wpływa na podziały w społeczeństwie i w jaki sposób jest wykorzystywany jako narzędzie polityczne? Małgorzata Maciejewska opowiada o indywidualizmie, merytokracji i o tym, czy naprawdę jesteśmy „kowalami własnego losu”. Odcinek nagrany 23 lipca 2020 poprowadziła Joanna Kotkowska-Pyzel, przygotował Sławek Cygler, a zrealizował Robert Gańko.


Po co nam podatek cyfrowy?
29.07.2020

Google, Facebook czy Apple oferują wiele wygodnych, szybkich i darmowych platform. Korzystając z nich, mało zastanawiamy się, czy na pewno są darmowe i — przede wszystkim — bezpieczne. Jan Zygmuntowski wyjaśnia jak ostrożniej korzystać z technologii, mówi o omijaniu prawa podatkowego przez korporacje oraz dlaczego jedyną odpowiedzią musi być wprowadzenie podatku cyfrowego. Odcinek nagrany 1 lipca 2020 poprowadził Konrad Wiślicz-Węgorowski, przygotował Tomasz Waszkiewicz, a zrealizował Robert Gańko.


Pozbawienie wolności czy utrata godności?
22.07.2020

O polskim systemie penitencjarnym mówi Nina Olszewska, autorka reportażu „Pudło. Opowieści z polskich więzień“. Jak wygląda codzienność osób osadzonych w więzieniach? Ile naprawdę kosztuje utrzymanie osadzonych i jakie posiłki można przygotować za 4 złote dziennie? Odcinek nagrany 13 lipca 2020 poprowadziła Anna Roszman, przygotowała Natalia Świerczewska, a zrealizowała Katka Mazurczak.


Czego uczą polskie szkoły?
15.07.2020

Szkoła powinna rozwijać zainteresowania i kształtować postawy młodych ludzi. Niezbędni do tego są nauczyciele i nauczycielki z pasją. Taką osobą jest Ewa Przybysz-Gardyza, która opowiada o swojej pracy, modelach edukacji w innych krajach oraz wyzwaniach, jakie stoją przed polską szkołą. Odcinek nagrany 27 czerwca 2020 poprowadziła Joanna Gierzyńska, przygotował Tomasz Waszkiewicz, a zrealizował Paweł Wiszomirski.


Ile dzieli cię od bezdomności?
08.07.2020

Jak wielu osób dotyczy bezdomność i jaką ponosimy za to odpowiedzialność jako społeczeństwo? Ile w tym odpowiedzialności jednostkowej, a ile systemowej? Katarzyna Nicewicz z Fundacji Daj Herbatę opowiada o kryzysie bezdomności — co możemy robić i jak pomagać? Odcinek nagrany 23 czerwca 2020 poprowadziła Jaśmina Różańska, przygotowała Natalia Świerczewska, a zrealizował Robert Gańko.