Źródło: Ogólnopolskie

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza jest organizacją dobrowolną, gdzie mój los zależy od twojego zaangażowania i odwrotnie.

Ugoda przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ws. zakazu działalności związkowej
26.05.2021
Ugoda przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ws. zakazu działalności związkowej

Inicjatywa Pracownicza otrzyma od rządu RP 12 tys. euro w ramach ugody zawartej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Ugoda kończy trwające 6 lat postępowanie, w którym nasz związek zarzucał państwu polskiemu ograniczanie wolności słowa i prawa do stowarzyszania się i tworzenia związków zawodowych. Powodem skargi do ETPC była decyzja Sądu Okręgowego w Poznaniu, który w 2014 r. zakazał dystrybucji ulotek i organizacji pikiet krytykujących warunki pracy w sklepie Aelia Duty Free na warszawskim lotnisku Chopina.

[przeczytaj więcej o sądowym zakazie działalności związkowej]

W 2014 roku Inicjatywa Pracownicza przeprowadziła szereg akcji protestacyjnych w związku z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy reprezentantki komisji naszego związku w sklepie wolnocłowym Aelia. Odpowiedzią firmy było skierowanie do sądu pozwu o odszkodowanie w związku z „naruszeniem dóbr osobistych” przez OZZ IP. W toku postępowania, które nadal toczy się przed poznańskim sądem, spółce udało się uzyskać postanowienie „zabezpieczające roszczenie”, zgodnie z którym zakazano nam:

1. publikowania w środkach masowego przekazu materiałów zawierających hasła dotyczące wyzysku oraz represjonowania za działalność związkową i zastraszania pracowników i pracownic Aelii za ich działalność związkową;
2. dystrybuowania 41 numeru biuletynu „Inicjatywa Pracownicza” oraz ulotek „Kupon etycznego konsumenta” (ulotki dystrybuowano latem 2014 r. podczas akcji protestacyjnych – nawiązywały one do loga i szaty graficznej Aelii, ale zawierały krytykę działań kierownictwa firmy wobec personelu i związków zawodowych);
3. organizowania pikiet związanych z wyzyskiwaniem oraz zastraszaniem i represjonowaniem pracowników i pracownic Aelii.

Zakaz został wydany „na czas niezbędny do rozstrzygnięcia istoty sprawy”, co w naszej opinii stanowiło naruszenie przepisów postępowania cywilnego, zgodnie z którymi zabezpieczenie takie powinno obowiązywać maksymalnie przez rok. Postanowienie sądu zostało więc przez nasz związek zaskarżone do ETPC, jako bezprawna i nieuzasadniona ingerencja w wolność słowa (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) i wolność stowarzyszania się i tworzenia związków zawodowych (art. 11 Konwencji). W postępowaniu nasz związek reprezentował pro bono adw. dr Adam Ploszka z Kancelarii Pietrzak Sidor i Wspólnicy, wsparcia prawnego udzielała nam także Helsińska Fundacja Praw Człowieka.


Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - operatorzy kontynuują protest
29.04.2021
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - operatorzy kontynuują protest

W środę 28 kwietnia, punktualnie o godzinie 11:00 kilkudziesięciu operatorów z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Lublina, Poznania i Trójmiasta zawinęło haki, włączyło syreny i przez godzinę odmawiało pracy. Akcja została zorganizowana z okazji Światego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

 Środowy protest był kolejnym etapem walki o wyższe wynagrodzenia dla operatorów. Z okazji przypadającego na 28 kwietnia święta, organizatorzy przypomnieli jak ciężka i odpowiedzialna jest praca operatorów oraz jakie znaczenie ma przestrzeganie zasad BHP na budowach. Jak wskazuje Facebookowy profil Protest Operatorów Żurawi Wieżowych - Warszawa:

  • Budownictwo, obok górnictwa i rolnictwa, należy do sekcji gospodarki o jednym z najwyższych wskaźników statystycznych wypadkowości
  • W 2019 roku w budownictwie aż 4743 osób uległo wypadkom przy pracy, w tym 44 osoby zginęły a dalszych 41 odniosło ciężkie obrażenia
  • Praca na stanowisku operatora żurawia należy do prac szczególnie niebezpiecznych
  • Operator żurawia wieżowego odpowiada za bezpieczeństwo i życie zarówno swoje jak i dziesiątek ludzi pracujących na danej inwestycji
  • Stres związany z naszą pracą jest uznawany za jeden z najważniejszych czynników ryzyka zawodowego, który zostawia trwałe ślady w naszych organizmach
  • Długotrwała praca operatora w pozycji wymuszonej jest przyczyną wielu schorzeń stawów i kręgosłupa
  • W 2020 roku zarobki operatorów żurawi wieżowych spadły nawet o 1/4, a branża budowlana cieszyła się rekordowymi zyskami
  • Wielu z nas zatrudnionych jest na umowach cywilno-prawnych i samozatrudnieniu, przez co nie mamy prawa do płatnego urlopu ani płatnego zwolnienia na wypadek choroby
  • Pracujemy pod presją czasu, często „na telefon”, często na zepsutym sprzęcie, na czym cierpi bezpieczeństwo wszystkich znajdujących się na budowie

Walczymy o adekwatne do odpowiedzialności wynagrodzenia, umowy gwarantujące odpoczynek i urlop oraz pracę zgodną z przepisami BHP.


Kierowco organizuj się! Samemu nie powstrzymasz kolejnych zapędów szefa: trzeba się zrzeszać
17.04.2021
Kierowco organizuj się! Samemu nie powstrzymasz kolejnych zapędów szefa: trzeba się zrzeszać

Dostawy i zyski Amazona w całej Unii Europejskiej zależą od kierowców z polskich baz. Spędzają oni w kabinach poza domem nawet ponad 30 dni. Przewożą paczki między magazynami w Polsce, Niemczech, Francji, Anglii, we Włoszech, itd. Nie tylko Amazon korzysta głównie z polskich i ukraińskich kierowców. Obecnie co czwarty międzynarodowy TIRowiec w UE pochodzi z Polski. Choć Europa nie jest już w stanie bez nich funkcjonować, to warunki pracy w branży transportowej wręcz się pogarszają.

 

Nowe regulacje dotyczące płac i czasu pracy miały to zmienić. Obserwujemy jednak, że dziś szefowie firm podwykonawczych Amazona wykorzystują fakt, że kierowcy nie są zrzeszeni w związkach zawodowych. W efekcie, firmy swobodnie przerzucają koszty nowych regulacji na barki pracowników. Kierowcy firm obsługujących Amazona alarmują związek Inicjatywa Pracownicza, że szefowie zmuszają ich do przestępstwa. Każą oszukiwać organy kontrolne w UE, wyjmować karty z tachografów w weekendy i ukradkiem spać w kabinie na długich pauzach. Nie zapewniają częstszego powrotu do kraju lub legalnego noclegu poza autem. Z drugiej strony, spanie poza kabiną na koszt szefa oznacza obcięcie nawet połowy wypłaty.

Szefowie żyją z pracy kierowców, a kierowcom każą żyć głównie z diety. Zarobki kierowców obsługujących Amazona w znaczniej części składają się z diet i rekompensat za noclegi w kabinie. Podstawa pensji bliska płacy minimalnej to ponury standard w branży. Firmy unikają podwyżek podstawy, aby nie płacić składek na pracownika (diety są od nich zwolnione). Wydłużają czas pracy kierowcy poza domem, aby jak najdłużej pozostawał w dyspozycji Amazona. W „walce o dietę” kierowcy muszą użerać się z inspekcjami w UE i ryzykować mandaty w wysokości kilkuset euro. W skrajnych przypadkach ryzykują zakazem ponownego wjazdu na teren danego kraju. W niektórych firmach przełożeni deklarują, że pokryją koszt mandatu lub jego część. W praktyce „hojny” szef płaci karę z części zysków, które wypracował dla niego sam kierowca.

Żądamy natychmiastowej poprawy warunków pracy kierowców przewożących paczki dla Amazona! Firmy nie mogą uzależniać opłacalności zawodu wyłącznie od diet. Kontrakty Amazona z firmami transportowymi muszą zapewniać poszanowanie praw kierowców dotyczących czasu pracy. Łamanie tych praw powinno skutkować zerwaniem kontraktów przez koncern. Amazon używał do niedawna systemu kar wobec własnych pracowników magazynowych, tzw. "feedbacków". Udało nam się to znieść. Teraz czas na feedbacki dla szefów firm transportowych!

Kierowco dyktatorskie zapędy szefa Twojej firmy powstrzymasz zakładając wspólnie z innymi związek zawodowy. Możesz liczyć na nasze wsparcie. Co zmienia obecność związku w zakładzie pracy?

→ Związek ma wpływ na regulaminy: pracy, wynagradzania i premiowania.
Jeśli pracodawca chce zmienić regulamin pracy (np. obowiązujący system czasu pracy), zasady wynagradzania czy zasady przyznawania premii, MUSI przeprowadzić konsultacje ze związkiem zawodowym.
→ Związek może kontrolować przestrzeganie zasad BHP.
Organizacja związkowa może powołać Społeczną Inspekcję Pracy. Jest to służba niezależna od pracodawcy, złożona z pracowników, którzy dbają o bezpieczne warunki pracy.
→ Związek ma wgląd do informacji o sytuacji zakładu pracy.
Związek zawodowy może uzyskać od firmy informacje o sytuacji finansowej zakładu i inne. W ten sposób kierowcy zyskują większą wiedzę o sytuacji zakładu pracy. Zyskują informacje, na podstawie których mogą domagać się zmian na lepsze.
→ Związek może kontrolować i blokować zwolnienia.
Pracodawca musi na piśmie konsultować ze związkiem zawodowym każdy zamiar zwolnienia dyscyplinarnego.
→ i wiele więcej!
Jeśli chcesz założyć związek i poprawić warunki pracy zamiast liczyć na łaskę szefa lub w kółko zmieniać firmę, skontaktuj się z nami: 530 377 534 lub na fb.


Amazon wchodzi do Polski! Mówimy o aktualnej sytuacji pracowników i pracownic
05.04.2021
Konferencja prasowa pod ambasadą USA (Warszawa, 28.03.2021)

W nocy z 1 na 2 marca wystartowała polska wersja sklepu Amazon. Alex Ootes, wiceprezes ds. rozwoju Amazona w Unii Europejskiej zapowiada skupienie się na niskich cenach, szerokim wyborze towarów i ich szybkiej dostawie. Wiadomość ta zelektryzowała rynek oraz giełdę. Eksperci w analizach skupiają się na rywalizacji Amazona z rodzimym portalem sprzedaży internetowej - Allegro. A jak na wiadomość o oficjalnym otwarciu sklepu Amazon w Polsce zareagowali i zareagowały ich pracownicy oraz pracownice? Jak pracuje się w magazynach Amazona w Polsce w czasie pandemii?

Z okazji startu polskiej wersji sklepu Amazona, OZZ Inicjatywa Pracownicza zorganizowała konferencję prasową poświęconą warunkom pracy w polskich magazynach firmy oraz działaniom związków zawodowych zrzeszających pracowników i pracownice firmy. Relację video z konferencji można obejrzeć poniżej.

Amerykański gigant internetowy słynie ze złych warunków pracy, zmuszania swoich pracowników i pracownic do pracy ponad normę, często z narażeniem życia i zdrowia w czasie pandemii. Właściciel firmy Jeff Bezos powiększył od marca zeszłego roku swój majątek netto o 76,3 biliona dolarów w wyniku wzrostu sprzedaży online.,W tym samym czasie firma prowadzi agresywną politykę antyzwiązkową. W wyborach nad założeniem pierwszego związku zawodowego w Amazonie w Stanach Zjednoczonych (Bessemer w stanie Alabama), menedżerowie i prawnicy starają się uniemożliwić tę historyczną próbę uzwiązkowienia. Polityka firmy i wysokie normy pracy w czasie pandemii doprowadziły 22 marca do pierwszego ogólnokrajowego strajku pracowników i pracownic Amazona we Włoszech, gdzie 75% kierowców i 70% pracowników magazynowych odmówiło pracy.

Amazon jest obecny w Polsce od 2014 roku. Zatrudnia 18 tysięcy osób. Centra dystrybucyjne Amazona działają w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), Bielanach Wrocławskich (dwa obiekty), Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach.


Amazon: Nagana, notatka? Odwołuj się! Organizuj się!
25.02.2021
Amazon: Nagana, notatka? Odwołuj się! Organizuj się!

Inicjatywa Pracownicza Amazon rozpoczęła 24 lutego akcje ulotkowe na temat nagan i notatek za tzw. offtaski. Jeżeli chcesz rozdać ulotki w swoim magazynie, skontaktuj się z nami, prześlemy Tobie gotowe materiały lub pobierz PDF gotowy do wydruku/ksero (poniżej)!

Jako związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza protestujemy przeciwko wręczaniu pracownikom Amazon kar porządkowych oraz notatek służbowych, w którym zarzuca się, że „Pracownik przebywał poza taskiem (nie wykonywał zadań służbowych) przez [x] minut w czasie pracy”. Tego typu kary oraz notatki wręczane są ostatnio coraz częściej. Powinny zostać uchylone, wykreślone z akt osobowych i należy zaprzestać ich stosowania! Wyrażamy sprzeciw wobec rosnącym i nieustannym naciskom, kładzionym przez kadrę kierowniczą, na jak największe tempo pracy.

 

1. Notatki nie odzwierciedlają faktycznego przebiegu spotkań przełożonych z pracownikami. Pracownicy często składają liczne wyjaśnienia, wskazując na bezpodstawność zarzutów, co w notatkach nie znajduje odzwierciedlenia. Notatka jest wręczana w czasie spotkania i znajduje się w niej z góry założony zarzut.
PORADA: Domagaj się, aby w notatce zawarto treść Twojego  oświadczenia lub sam dopisz, co wydarzyło się na zmianie!

2. Pracownikom nie zawsze przekazywana jest kopia dokumentu lub informacja, gdzie taką kopię mogę uzyskać.
PORADA: Zawsze domagaj się kopii dokumentu dla siebie!

3. Amazon nie daje możliwości odwołania się od zarzutów.
PORADA: Gdy nie zgadzasz się z zarzutem, odwołuj się, koniecznie na piśmie: przygotuj dwie kopie, w HR domagaj się potwierdzenia odbioru. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zgłoś się do nas!

4. Notatki nie spełniają wymogu konkretności: wskazują tylko sumę minut w czasie pracy, w którym rzekomo zarzuca pracownikowi niewykonywanie zadań służbowych.
PORADA: Domagaj się wskazania dokładnych minut (wydruku) rzekomego „bycia poza taskiem”.

5. Brak merytorycznych podstaw dla kar oraz notatek za „bycie poza taskiem”. Nieskanowanie nie jest równoznaczne z niewykonywaniem obowiązków! To tylko suma okresów między skanami. Taki sposób oceny nie jest miarodajny. Nie uwzględnia czasu, kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, ale z różnych przyczyn nie może skanować paczek (awarie skanera/komputera/systemu, brak towaru, wózków, oddalone lokacje, uszkodzone kody, sprzątanie, toaleta, pobór wody, korzystanie z miejsc spontanicznego odpoczynku, które Amazon rozmieścił po interwencji związku, rozmowa z przełożonym, audytorem, HR – to wszystko związane jest z wykonywaniem pracy lub z realizacji zasad bhp. Podanie sumy rzekomych generowanych przestojów nie może więc służyć jako dowód, iż pracownik nie wykonywał obowiązków służbowych.
PORADA: Organizuj się! Dołącz do nas!

Wzywamy wszystkich do odwoływania się od kar i będziemy wspierać członków i członkinie, na drodze sądowej włącznie!  Nasz związek doprowadził już do wygranej w Sądzie Pracy, gdzie naganę uznano za bezzasadną.

Inicjatywa Pracownicza (IP) zrzesza pracowników z wszystkich FC. Obecnie do związku należy 750 osób. Bronimy członków w sądach pracy (wypowiedzenia umów, kary porządkowe). Zwolnienie stałego pracownika musi być konsultowane z nami. Zapraszamy też pracowników agencji! Dołącz do nas! Skontaktuj się:
ipamazon@wp.pl i tel. 736-850-536


Pracownicy ochrony i portierki walczą o zaległe wynagrodzenia
19.01.2021
Pracownicy ochrony i portierki walczą o zaległe wynagrodzenia

Dobra wiadomość. Od października do stycznia br. świeża komisja portierek i pracowników ochrony OZZ IP odzyskała w sumie już ponad 187 tysięcy złotych zaległych pensji od nieuczciwych szefów, wprost do rąk pracowników. Tym samym, około 14 tysięcy godzin darmowej pracy wykonanej w obiektach prywatnych i publicznych w Warszawie i innych miastach zostało opłacone dzięki zjednoczeniu pracowników w jednej komisji, solidarnej postawie i gotowości do podjęcia protestów.

Komisja portierek i pracowników ochrony OZZIP nie ma łatwego zadania. Branża ochroniarska w Polsce do dziś cieszy się bezkarnością ze strony MSW, które bez wahania przyznaje koncesje każdemu złodziejowi, o ile ten nazwie się przedsiębiorcą. Firmy ochroniarskie zarządzane są nierzadko przez byłych, wysoko postawionych funkcjonariuszy policji. Przedsiębiorstwa o najgorszej reputacji, stosujące nielegalne standardy, mogą liczyć na sowite kontrakty zarówno w elitarnych prywatnych obiektach, jak też w instytucjach samorządów i państwa. Brak wypłat za wykonaną pracę w tej branży to tylko czubek góry lodowej. Mimo że wykonujemy zadania całkowicie wypełniające definicję pracy, szefowie forsują umowy śmieciowe, przez co odzierają nas z prawa do płatnych urlopów i chorobowego.

Niemniej, związek rozwija się i osiąga sukcesy. Zachęcamy wszystkie portierki i pracowników ochrony do zrzeszania się w Inicjatywie Pracowniczej i walki o lepsze warunki życia. Kontakt telefoniczny: 519 875 650, 729 302 698. Fb Inicjatywa Pracownicza lub bezpośrednio Monika Jankowska lub Antek Wiesztort.

Jeśli chcesz wesprzeć walkę portierek i pracowników ochrony, zachęcamy do udziału w zrzutce na działania tej komisji: https://zrzutka.pl/r9cu2k . Zebrane środki pomogą w produkcji materiałów związkowych, pozwolą korzystać ze wsparcia prawnego oraz uruchamiać awaryjne zapomogi dla oszukanych pracowników w najtrudniejszej sytuacji.


Zjazd Roboczy Inicjatywy Pracowniczej - sprawozdanie
13.12.2020
Obrady Zjazdu Roboczego OZZ Inicjatywa Pracownicza (24-25.10.2020)

W dniach 24-25 października odbył się Zjazd Roboczy Inicjatywy Pracowniczej. Ze względu na wprowadzone w tym czasie obostrzenia, wydarzenie zorganizowano w formie telekonferencji. W Zjeździe wzięło udział ponad 30 osób, reprezentujących ponad 20 struktur zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych OZZ IP. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, głównym tematem obrad były przygotowania do XII Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek (KZD), który odbędzie się w marcu 2021 r.

Zjazd podzielony był na 3 główne bloki: „Kwestie organizacyjne”, „Postulaty programowe” oraz tematy do pracy w podgrupach zgłoszone przez poszczególne komisje i grupy robocze działające w Związku.

Obrady rozpoczęły 3 prezentacje, poświęcone sprawom organizacyjnym. W tej części, przedstawiciele i przedstawicielki Komisji Krajowej zreferowali sytuację finansową IP, funkcjonowanie Biura Związku oraz wstępne propozycje zmian statutowych.

W zakresie finansów, najważniejszym wnioskiem z dyskusji była konieczność zreformowania systemu zbierania składek oraz podwyższenia ich wysokości. Chociaż nasz związek posiada w tej chwili dość znaczne oszczędności (w stosunku do sytuacji w latach ubiegłych), to ze względu na dynamiczny rozwój oraz konieczność sfinansowania coraz większego zakresu działań, w przyszłym roku pod obrady KZD zostanie przedstawiona propozycja zwiększenia wysokości składki członkowskiej. Poza samym zwiększeniem składki, odbędzie się także dyskusja nad tym, czy jej wysokość nie powinna zostać zróżnicowana. Obecnie, tzw. „ogólnopolska część składki”, która służy finansowaniu działań krajowych Inicjatywy Pracowniczej jest zbierana w takiej samej wysokości miesięcznie od każdej osoby należącej do Związku. Takie rozwiązanie jest stosunkowo proste (każdy płaci tyle samo) i powoduje, że skarbnicy i skarbniczki w poszczególnych komisjach nie mają dodatkowej pracy związanej np. w koniecznością wyliczania dokładnej wysokości składki w zależności od zarobków. Z drugiej strony, takie rozwiązanie nie bierze pod uwagę różnic w wysokości zarobków w różnych branżach, miastach czy na różnych stanowiskach pracy – pod pewnymi względami jest to więc system niesprawiedliwy. Komisja Krajowa przedstawiła 3 propozycje zreformowania systemu zbierania składek w OZZ IP:
1. utrzymanie dotychczasowej zasady „każdy płaci tyle samo”, ale przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości ogólnopolskiej części składki;
2. zróżnicowanie wysokości ogólnopolskiej części składki w zależności od poziomu zarobków danej osoby (np. ustalony procent od wynagrodzenia)
3. zróżnicowanie wysokości ogólnopolskiej części składki w zależności od branży w jakiej działa dana komisja.
Propozycje te zostaną przed marcem przyszłego roku skonkretyzowane i w formie uchwał przedstawione pod głosowanie Delegatów i Delegatek.

Biuro Związku to nowa struktura, powołana na podstawie uchwały ostatniego Zjazdu Delegatów i Delegatek w marcu 2019 r. Tworzą ją osoby wybrane do Komisji Krajowej, które odpowiadają za prowadzenie dokumentacji i (wspólnie z grupą roboczą ds. prawnych) obsługę prawną Związku. Dla Inicjatywy Pracowniczej jest to nowe rozwiązanie, głównie ze względu na fakt, że praca osób tworzących Biuro jest wynagradzana – do tej pory nasz związek negatywnie oceniał zatrudnianie osób wchodzących w skład władz krajowych, uznając to za jeden z elementów prowadzących do biurokratyzacji ruchu związkowego. Rosnąca liczba spraw sądowych oraz potrzeb w zakresie poradnictwa prawnego zgłaszanych przez komisję zmusiły nas jednak do wprowadzenia zmian. Ponieważ Biuro jest strukturą nową, zasady jego funkcjonowania oraz organizacja znajdują się cały czas w procesie tworzenia i są na bieżąco oceniane przez członków i członkinie OZZ IP. Można powiedzieć, że ostateczny kształt Biura jeszcze się klaruje, a Zjazd Roboczy był tym momentem, w którym dokonano oceny tego na ile rozwiązania wypracowane przez obecną Komisję Krajową zgodne są z oczekiwaniami całego Związku.

Ostatnim elementem pierwszego bloku Zjazdu była prezentacja propozycji zmian statutowych związanych z organizacją Inicjatywy Pracowniczej. Propozycje te zostały przygotowane w odpowiedzi na dynamiczny wzrost liczebności naszego związku oraz powstawanie nowych struktur IP. Tak dynamiczny rozwój związku skłonił Komisję Krajową do zaproponowania kilku nowych rozwiązań, które – podobnie jak będzie to miało miejsce w przypadku kwestii składek – w przyszłym roku zostaną przedstawione w formie propozycji uchwał i poddane pod głosowania na KZD. Propozycje te zakładają: (1) wydłużenie kadencji Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej do 3 lub 4 lat, (2) powiększenie składu Komisji Krajowej o osoby reprezentujące poszczególne branże w których działają nasze komisje, (3) wyodrębnienie prezydium Komisji Krajowej składającego się z osób wybieranych do pełnienia konkretnych funkcji (Skrabnik/Skarbniczka, Koordynator/ka ds. Finansów, Kooordynator/ka ds. Szkoleń, Koordynator/ka ds. Międzynarodowych itp.), które mogłyby otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę na rzecz związku. Poza tymi zmianami, Komisja Krajowa będzie starać się inicjować powstawanie Koordynacji na poziomie tych województw, w których działa większa liczba komisji IP – aby dynamicznemu rozwojowi nowych struktur towarzyszyło budowanie wzajemnej solidarności i kontaktów na poziomie lokalnym.

Druga część Zjazdu poświęcona była dyskusjom o charakterze programowym. Skupiliśmy się na 4 tematach: (1) prawie do strajku, (2) pracowniczej strategii wobec kryzysu, (3) odpowiedzi związku na wyzwania ekologiczne oraz (4) organizowaniu młodzieży. Pierwsze trzy tematy omówiono przede wszystkim w formie podsumowania dotychczasowych działań OZZ IP. Jeśli chodzi o prawo do strajku, to z jednej strony pojawiła się kwestia edukacji członków i członkiń w zakresie obowiązującej procedury prowadzenia sporu zbiorowego. Z drugiej strony, OZZ IP od dawna wskazuje na cały szereg ograniczeń zawartych w polskim prawie, które sprawiają, że bardzo trudne jest zorganizowanie legalnej akcji strajkowej. Na tym polu zaplanowano więc działania dwutorowe: popularyzację wiedzy prawnej za pomocą szkoleń oraz formułowanie postulatów zmian w Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W zakresie „pracowniczej strategii na czas kryzysu” najważniejszym wnioskiem była konieczność skonkretyzowania tego jak IP jako całość i poszczególne komisje osobno mają reagować na próby przerzucania kosztów kryzysu na klasę pracującą. Podobnie wyglądała dyskusja nt. związków pomiędzy ruchem pracowniczym a ekologią – zgadzamy się co do tego, że walka o środowisko naturalne jest częścią walki o lepsze warunki życia pracowników i pracownic; potrzebujemy jednak dokładniejszego określenia w jaki sposób działalność związana z obroną natury przed degradacją może być prowadzona przez poszczególne struktury Inicjatywy Pracowniczej.

Sobotnie obrady zamknęła prezentacja działalności Koła Młodzieżowego OZZ IP – nowej struktury powołanej w Warszawie i z założenia nakierowanej na organizowanie młodych pracowników i pracownic. W założeniach, tego typu struktury będą powstawać w kolejnych miejscowościach, aby dać osobom studiującym i uczącym się możliwość dołączenia do związku zawodowego bez konieczności zapisywania się do struktur zakładowych czy międzyzakładowych.

Obrady w niedzielę 25 października zostały podzielone na dwie części: pracę w podgrupach i podsumowanie na sesji plenarnej. Dyskusje w podgrupach obejmowały tematy takie jak: działalność grupy ds. prawnych, działalność grupy szkoleniowej, wypracowanie procedur dotyczących rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy, współpraca między komisjami działającymi na uczelniach wyższych oraz wypracowanie stanowiska wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego ograniczającego dostęp do aborcji.
Spośród tych 5 tematów, w kontekście nadchodzącego Zjazdu Delegatów i Delegatek szczególne znaczenie mieć będzie praca wykonana przez grupę pracującą nad procedurami antykonfliktowymi – na jej podstawie zostaną przygotowane propozycje zmian statutowych, które mają uregulować kwestię tego jak jako związek mamy radzić sobie z sytuacjami konfliktów oraz niewłaściwych, przemocowych zachowań, które mogą się pojawić. Dodatkowo, zmianom statutowym towarzyszyć będą szkolenia oraz publikacja wewnętrznego poradnika omawiającego zasady postępowania w takich sytuacjach.

Ze względu na fakt, że tuż przed rozpoczęciem Zjazdu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja ze względu na „ciężkie uszkodzenie płodu lub jego nieuleczalną chorobę” jest „niezgodna z Konstytucją”, tym samym ograniczając dostępność do aborcji w Polsce, Zjazd zwieńczyło przyjęcie stanowiska potępiającego wyrok TK oraz wzywającego do protestów i wsparcia kobiecej solidarności wobec coraz bardziej represyjnych regulacji prawnych.


Nie dla dyskryminacji pracowników Amazon w Polsce!
01.12.2020
Nie dla dyskryminacji pracowników Amazon w Polsce!

Nie dla dyskryminacji pracowników Amazon w Polsce! Najniższe premie! Największe wymagania!

1 grudnia 2020 r. Amazon Fulfillment Poland przekazał do konsultacji organizacjom związkowym regulamin "Bonusu grudniowego". Zaproponowana kwota dla pracowników zatrudnionych na pełny etat wyniosła 600 zł brutto (135 euro), ok. 470 zł netto. W tym samym czasie pracownicy Amazon z Niemiec, Hiszpanii, Włoch czy Francji otrzymają 300 euro, ze Stanów Zjednoczonych 300 dolarów, a z Wielkiej Brytanii 300 funtów.

Gdy niemieckie magazyny Amazon strajkowały, Amazon w Polsce ogłosił obowiązkowe nadgodziny. Oznaczało to pracę po 11,5 godzin, wielogodzinne dojazdy, kilka godzin snu i olbrzymie wymagania, pomimo ciągłego zagrożenia związanego z koronawirusem. Jesteśmy kluczowymi pracownikami, dostarczającymi w pandemii niezbędne produkty głównie do Europy Zachodniej. Co dostajemy w zamian? Firma dorobiła się na nas fortuny i po raz kolejny jesteśmy traktowani jak tania siła robocza. Zarabiamy znacznie mniej, a ceny w innych krajach są niewiele niższe. Żywność jest w Polsce o 30% tańsza niż w Niemczech i tylko o 25% tańsza niż w Hiszpanii. Żyje nam się źle, a powodem są takie firmy jak Amazon, który po raz kolejny nie oferuje nam nawet połowy stawek z innych krajów.

Związki działające w polskim Amazon, OZZ Inicjatywa Pracownicza i NSZZ Solidarność, mają 30 dni na zajęcie stanowiska względem propozycji spółki. Związki przeprowadzają konsultacje z członkami oraz pracownikami Amazon. Prosimy o udział w sondzie:

1. Wystarczy nam 600 zł. Związki zawodowe powinny zaakceptować propozycję Amazon
2. Chcemy więcej. Związki zawodowe powinny dalej negocjować z Amazon
3. Chcemy więcej. Negocjacje związków musimy wesprzeć zbiorowym naciskiem na firmę. Deklaruje wspólny udział w protestach (np. zwolnienie tempa pracy / noszeniu kamizelki "2 tys. dla każdego" i innych)

Prosimy o odpowiedź tutaj: https://tiny.pl/7st6s

Prosimy o udostępnianie!: https://www.facebook.com/IPAmazon/posts/1282753448749020

Komisja Międzyzakładowa
OZZ Inicjatywa Pracownicza
przy Amazon Fulfillment Poland sp. z. o.o.
e-mail: ipamazon@wp.pl,
tel.: 736-850-536

 


Niech Amazon zapłaci! #MakeAmazonPay
26.11.2020
Niech Amazon zapłaci! #MakeAmazonPay

W Czarny Piątek, 27 listopada 2020 r., pracownicy Amazon, związki zawodowe, w tym OZZ Inicjatywa Pracownicza w ramach koalicji Amazon Workers International oraz obywatele z całego świata, wspierani przez szeroką koalicję sojuszników, m.in. Uniglobal, ITUC, IndustriALL, Oxfam, Greenpeace, Progressive International, Amnesty International, rozpoczynają kampanię #MakeAmazonPay.

Za tym hasłem #MakeAmazonPay, które oznacza „Niech Amazon zapłaci”, stoi postulat, by Amazon uczciwie płacił swoim pracownikom, płacił za swój wpływ na środowisko oraz płacił podatki. Czytaj więcej o postulatach.

Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza, działający od 2014 r. w polskich magazynach Amazon, włącza się w działania. Pracownicy Amazon w Polsce od listopada protestują pod hasłem "2 000 zł dla każdego", domagając się godnych zarobków i dodatków.

Zobacz: zdjęcia pracowników z hasłem "2000 dla każdego"
Czytaj więcej o: "2 000 dla każdego"

Strona internetowa kampanii: https://makeamazonpay.com
Przekaż darowiznę, żeby wesprzeć pracowników Amazona na stronie https://makeamazonpay.com

KONTAKT:
OZZ Inicjatywa Pracownicza Amazon 729-479-193, 731-486-483, 736-850-536 ipamazon@wp.pl

#MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020 #2000dlakazdego

> Amazon stał się korporacją wartą bilion dolarów, podczas gdy pracownicy w magazynach Amazona ryzykują życie za niskie płace.

> Wszyscy wiemy, że to nie jest w porządku.

> Czas zmusić Amazon do płacenia #MakeAmazonPay #OrganizeAmazon #blackfriday2020

Okres świąt w czasie pandemii oznacza więcej zamówień od klientów Amazona, ale nie powinien oznaczać więcej zagrożeń dla pracowników Amazon. Amazon jest jedną z najpotężniejszych korporacji na świecie, na której czele stoi Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na świecie. W czasie pandemii Amazon stał się korporacją wartą ponad bilion dolarów, a Bezos został pierwszą w historii osobą, której prywatny majątek osiągnął 200 miliardów dolarów. Tymczasem, gdy pracownicy magazynowi Amazona ryzykują życie za niskie płace, ślad węglowy giganta urósł do rozmiarów większych niż ślad dwóch trzecich  spośród wszystkich krajów na Ziemi, a Amazon płaci podatek korporacyjny bliski zeru. Wszyscy wiedzą, że TO NIE JEST W PORZĄDKU. Sukces Amazona nie byłby możliwy bez pracowników, środowiska oraz instytucji publicznych. Amazon zabiera za dużo i oddaje za mało. Czas zmusić Amazon do płacenia, MAKE AMAZON PAY. Jesteśmy pracownikami, działaczami i obywatelami z całego świata, łączącymi się w kampanii Make Amazon Pay, by Amazon uczciwie płacił pracownikom, płacił za swój wpływ na środowisko i płacił podatki.


 

Niech Amazon zapłaci #MakeAmazonPay

Wspólne postulaty

Amazon to jedna z najpotężniejszych korporacji na świecie, na czele której stoi najbogatszy człowiek świata, prezes Jeff Bezos.

Podczas pandemii Amazon stał się korporacją wartą biliony dolarów, a Bezos stał się pierwszą osobą w historii, która zgromadziła 200 miliardów dolarów osobistego majątku. W międzyczasie pracownicy magazynu Amazon ryzykowali życie jako niezbędni pracownicy i tylko na krótko otrzymali podwyżkę.

Wraz z rozwojem korporacyjnego imperium Amazona rośnie również jego ślad węglowy, który przekracza dwie trzecie wszystkich krajów na świecie. Rozwijające się biznesy Amazon w zakresie dostaw i komputerów w chmurze przyspieszają globalne załamanie klimatu.

Jak wszystkie wielkie korporacje, sukces Amazona byłby niemożliwy bez instytucji publicznych, które obywatele budowali wspólnie przez pokolenia. Jednakże zamiast oddać z powrotem społeczeństwom, które pomogły jej się rozwinąć, korporacja pozbawia je dochodów z podatków, pokonując światowe rekordy w unikaniu podatków. W 2019 roku Amazon zapłacił zaledwie 1,2% federalnego podatku dochodowego w USA, kraju, w którym ma swoją siedzibę, w porównaniu z 0% z dwóch poprzednich lat.

Amazon nie jest odosobniony w tych złych praktykach. Jednakże to on znajduje się w samym sercu upadłęgo system, który napędza nierówności, załamanie klimatu oraz rozkład demokracji, które znaczą nasze czasy.

Pandemia ujawniła, jak Amazon stawia zyski ponad pracownikami, społeczeństwem i naszą planetą. Amazon bierze za dużo i oddaje za mało. Nadszedł czas, aby Amazon zapłacił.

Jesteśmy pracownikami, aktywistami i obywatelami z całego świata, łączącymi się razem, aby Amazon płacił sprawiedliwie: swoim pracownikom, za swój wpływ na środowisko i swoje podatki.

Domagamy się, aby Amazon zmienił swoje zasady, a rządy zmieniły swoje prawa na:

1. Poprawę miejsc pracy poprzez:

• podnoszenie płac pracowników we wszystkich magazynach Amazona zgodnie z rosnącym bogactwem korporacji, w tym płaca z tytułu ryzyka i premia za godziny szczytu;

• wynegocjowanie odpowiedniego czasu przerw w celu zapewnienia bezpiecznej pracy;

• zawieszenie surowego reżimu produktywności i nadzoru, jakim posługiwał się Amazon, aby tłamsić pracowników, co narusza ich prawa i zagraża ich bezpieczeństwu;

• rozszerzenie płatnego zwolnienia chorobowego na wszystkich pracowników Amazona, tak aby żaden pracownik nie musiał wybierać między swoim zdrowiem a pracą;

• umożliwienie pracownikom w zakładach bez reprezentacji miejsc pracy samodzielnego wyboru komisji ds. zdrowia i bezpieczeństwa, które negocjują z Amazonem, aby zapewnić bezpieczne tempo pracy, które pozwoli uniknąć powtarzających się obrażeń;

• ujawnienie protokołu korporacji do śledzenia i zgłaszania przypadków zarażenia się wirusem COVID-19, a także zaktualizowanych list przypadków infekcji i zgonów wśród wszystkich pracowników w magazynach Amazona według obiektu.

2. Zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa pracy poprzez:

• zakończenie wszelkich form zatrudnienia dorywczego i pozornego samozatrudnienia lub statusu podwykonawcy;

• ustanowienie przyzwoitych, przejrzystych procedur, dzięki którym pracownicy mogą wyrażać obawy i krytykę bez strachu przed karą;

• natychmiastowe przywrócenie do pracy wszystkich pracowników zwolnionych za zabranie głosu w sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i klientów Amazona; angażowanie się w organizowanie współpracowników; lub z powodu selektywnego egzekwowania polityk wewnętrznych.

3. Szanowanie powszechnych praw pracowniczych poprzez:

• zakończenie niszczenia związków, poszanowanie prawa pracowników do samorganizowania się i prawa związków do promowania interesów pracowników oraz natychmiastowe zaprzestanie wszelkich form szpiegowania pracowników i organizatorów;

• zapewnienie związkom dostępu do miejsc pracy Amazona w celu informowania pracowników o korzyściach wynikających z bycia w związku oraz zapewnienie wszystkim pracownikom możliwości swobodnej decyzji o przystąpieniu do związku, bez obawy o odwet;

• targowanie się ze związkami, gdziekolwiek są obecne, w celu osiągnięcia układów zbiorowych dotyczących warunków i standardów zatrudnienia pracowników w Amazonie;

• zapewnienie praw pracowników w całym łańcuchu dostaw Amazona na całym świecie;

• dzielenie się władzą z pracownikami, na przykład poprzez przyjmowanie przedstawicieli pracowników wybranych przez ich współpracowników na różnych szczeblach zarządzania oraz zwiększanie możliwości otrzymania przez pracowników nie tylko udziałów w korporacji, ale także praw głosu, tak aby firma przeszła w kierunku modelu demokratycznych rządów.

4. Działanie w sposób zrównoważony poprzez:

• zobowiązanie się do zerowej emisji do 2030 r.;

• zakończenie wszystkich niestandardowych kontraktów Amazon Web Services dla firm paliw kopalnych w celu przyspieszenia wydobycia ropy i gazu;

• położenie kresu współudziałowi Amazona w rasizmie środowiskowym, w tym poprzez przejście na pojazdy elektryczne najpierw w społecznościach najbardziej dotkniętych zanieczyszczeniem korporacji;

• zaprzestanie wszelkiego sponsorowania zaprzeczania zmianie klimatu;

• angażowanie pracowników, którzy mają prawo wiedzieć, jak ich pracodawca będzie działał w sposób zrównoważony, poprzez proces Sprawiedliwej Transformacji.

5. Odpłacanie się społeczeństwu poprzez:

• płacenie podatków w krajach, w których prowadzona jest rzeczywista działalność gospodarcza, zakończenie nadużyć podatkowych poprzez: przenoszenie zysków, luki prawne, korzystanie z rajów podatkowych oraz zapewnienie pełnej przejrzystości podatkowej;

• zaprzestanie antykonkurencyjnych praktyk biznesowych, które prowadzą do monopolizacji;

• zakończenie partnerstw z siłami policyjnymi i władzami imigracyjnymi, które są instytucjonalnie rasistowskie;

• zagwarantowanie prywatności i poufności wszystkich aplikacji i oprogramowania Internetu Rzeczy, produkowanych, bądź sprzedawanych przez Amazona, w tym urządzeń Alexa/Echo; a także usług streamingowych i w chmurze;

• zatrzymania tworzenia, udostępniania i sprzedaży urządzeń i oprogramowania, które rozbudowują praktyki masowej inwigilacji, takie jak Amazon Ring, czy rozpoznawanie twarzy/ oprogramowanie biometryczne, takie jak Rekognition.

 

Sygnatariusze: 350.org Aapti Institute, India Algorithm Watch All India IT and ITeS Employees’ Union Amazon Workers International Amazon Employees for Climate Justice Athena Coalition Building and Wood Worker’s International Berlin vs. Amazon Campaign for a Commercial-Free Childhood Canadian Center for Policy Alternatives Centre for International Corporate Tax Accountability and Research Data 4 Black Lives Education International European Arts and Entertainment Alliance Focus on the Global South Friends of the Earth France Greenpeace Global Labor Justice - International Labor Rights Forum Hawkers Joint Action Committee IndustriAll IT for Change International Federation of Journalists International Trade Union Confederation International Transport Workers’ Federation International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations Joint Action Committee against Foreign Retail and E-commerce (India) Model Alliance Momentum Our Revolution Oxfam Progressive International Public Services International Tax Justice NetworkUNI Global Union SOLIDAR Sunrise Movement The Leap The Transnational Institute War on Want Workings Peoples’ Charter


Kantar Polska: komunikat komisji IP po konsultacjach zwolnień grupowych
20.11.2020
Kantar Polska: komunikat komisji IP po konsultacjach zwolnień grupowych

W poniedziałek 16 listopada zakończył się proces konsultacji zwolnień grupowych w Kantar Polska S.A. - firmie badawczej, w której od września br. działa komisja zakładowa Inicjatywy Pracowniczej. Komisja naszego związku zdecydowała się nie podpisywać porozumienia ws. zwolnień, uznając, że warunki zaproponowane przez pracodawcę nie spełniają oczekiwań załogi. Poniżej publikujemy komunikat Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Kantar Polska S.A. ws. konsultacji zwolnień grupowych w firmie.

 

Jako komisja zakładowa w Kantarze zakończyliśmy w poniedziałek 16 listopada serię rozmów z zarządem naszej firmy, które prowadziliśmy od końca października w związku z uruchomieniem procedury zwolnień grupowych. W toku konsultacji ustaliliśmy, że nie chcemy podpisywać porozumienia na oferowanych warunkach.

Proponowany przez firmę pakiet, zawierał - oprócz ustawowego minimum – następujące rozwiązania:
• kilkumiesięczne przedłużenie abonamentu w prywatnej opiece medycznej dla osób z procesami leczenia będącymi w toku,
• konsultacje przygotowujące do wejścia na rynek pracy,
• zwrot części oszczędności poczynionych poprzez wcześniejszą obniżkę wynagrodzeń w pierwszej połowie 2020 roku dla zwalnianych,
• uwzględnienie współpracy w oparciu o umowy cywilnoprawne w obliczaniu okresu wypowiedzenia oraz 
• wprowadzenie programu dobrowolnych odejść,
W naszej opinii, propozycja ta nie była wystarczającym zabezpieczeniem dla osób tracących pracę w trakcie kryzysu związanego z epidemią.

Obawy rodziła przede wszystkim sytuacja pracowników z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia i jednomiesięczną odprawą, które - w szczególności w czasie epidemii - nie zapewniają zwalnianym osobom akceptowanego przez nas poziomu bezpieczeństwa socjalno-finansowego. Wielkość odpraw utrzymano na poziomie ustawowego minimum gwarantowanego stażem pracy - zniesiono jedynie górną granicę ich wysokości (10-krotność minimalnego wynagrodzenia wprowadzoną w Covidowej Tarczy 4.0), co stanowiło ukłon w stronę najlepiej zarabiających pracowników.

Na decyzję o odmowie wpłynął także brak choćby tymczasowej gwarancji zatrudnienia dla pozostających w firmie pracowników, którzy w obliczu trwającego kryzysu i postępującej restrukturyzacji firmy nadal odczuwają zagrożenie zwolnieniem. Nie udało się również uzyskać pisemnej gwarancji, że osoby zwalniane w 2021 roku będą miały zapewnione takie same warunki odejść, jak osoby zwalniane obecnie.

Zarząd nie zgodził się dodatkowo na wpisanie do porozumienia elementów uznanych przez pracownice i pracowników jako najważniejsze w ramach przeprowadzonej przez nas ankiety restrukturyzacyjnej, czyli zwiększenia wysokości odpraw, uwarunkowanego pandemią odroczenia zwolnień o dwa miesiące czy też uwzględnienia współpracy cywilnoprawnej przy obliczaniu wysokości należnych odpraw.

W świetle powyższych przedstawicielki i przedstawiciele komisji zakładowej w Kantarze odrzucili zaproponowany projekt porozumienia.