Kanał: Lewica mówi o historii

Kujawski patriotyzm lokalny cz.1. Bractwo Ziemi Chodeckiej
YouTube.com :: ostatnia sobota o 19:43

Krzysztof Małecki (koło kujawsko-dobrzyńskie; o.toruński partii Razem) i Tomasz Matraszek (SLD/Nowa Lewica Włocławek) rozmawiają o aktywności popularyzacji historii w heimacie Białych Kujaw. Za przykładową organizację rozwijająca świadomość lokalnego dziedzictwa przeszłości biorą Bractwo Ziemi Chodeckiej).


FEMINIZACJA POLSKIEGO WOJSKA
YouTube.com :: 30.05.2021

Krótka rozmowa aktywistów SLD/Nowej Lewicy z Białych Kujaw: Andrzeja Krzyżanowskiego i Tomasza Matraszka na temat zaczątków zwiększonego udziału kobiet w oddziałach Wojska Polskiego w III RP.


TRANSFORMACJA ARMII POLSKIEJ W IIIRP
YouTube.com :: 30.05.2021

W latach 1989 - 2021 r. wojska IIIRP zmieniały się wraz z sytuacją geopolityczną. Aktywiści SLD/Nowej Lewicy z Białych Kujaw: Stanisław Olejnik; Andrzej Krzyżanowski i Tomasz Matraszek rozmawiają o różnych zjawiskach z tego okresu: powstaniu armii zawodowej; przekierowaniu sojuszy i zmianach w kulturze służby wojskowej.


PGR-y i polityka rolna państwa cz.1
YouTube.com :: 11.05.2021

Tomasz Matraszek (SLD / Nowa Lewica Włocławek) i Jerzy Walczak (Piotrków Kujawski) rozmawiają o polityce rolnej państwa wspominając dzieje PGR-ów (państwowych majątków gospodarujących na roli); stacji nasiennych i kółek rolniczych. W rozmowie pojawiają się tematy powiązane z mechanizacją rolnictwa; innowacjami hodowlanymi i socjalem w Państwowych Gospodarstw Rolnych). Lewica upomina się o pamięć po bezwzględnie potraktowanych w czasie transformacji ustrojowej robotnikach rolnych. Ludzi tych nie przygotowano do prowadzenia spółek pracowniczych a likwidacja wielu miejsc pracy doprowadziła do trwałej zapaści wielu osad. Emerytury dawnych pracowników PGR nie uwzględniają tego, że spora cześć dochodów stanowiły dla nich deputaty i darmowe usługi świadczone przez przedsiębiorstwo w którym byli zatrudnieni. Historia potraktowania PGR-ów jest jednym z przykładów zaniechań rządu dokonanych w trakcie transformacji przeprowadzanej pod hałsami solidarności społecznej pod patronatem NSZZ :Solidarność". Przy okazji przywołany jest też temat postępującej koncentracji własności i dzierżaw ziemi rolnej.


Związki zawodowe - cz.1 (przykład aktywności ZNP w powiecie aleksandrowskim na Białych Kujawach)
YouTube.com :: 09.05.2021

Działaczki Związku Nauczycielstwa Polskiego z Aleksandrowa Kujawskiego: Barbara Szelągowska (prezeska lokalnej organizacji ZNP) i Hanna Plechowska (wiceprezeska lokalnej organizacji ZNP) rozmawiają z Tomaszem Matraszkiem (Nowa Lewica Włocławek) o historii i teraźniejszości związków zawodowych. Rozmowa opisuje warunki i praktyki aktywności związkowej w skali powiatu.


Strażacy Białych Kujaw
YouTube.com :: 28.04.2021

Aktywiści Nowej Lewicy z Białych Kujaw – Stanisław Olejnik (Nowa Lewica Aleksandrów Kujawski) i Tomasz Matraszek (Nowa Lewica Włocławek) rozmawiają ze strażakami z Aleksandrowa Kujawskiego: Andrzejem Malinowskim i Wojciechem Kawczyńskim. Rozmowa dotyczy historii straży pożarnej w XX w. W powiecie Aleksandrowskim na Białych Kujawach. Omawiane są kwestie samorządności wśród strażaków; organizacji bezpieczeństwa pożarowego i aktywności pozaratowniczej straży. Wspominane są też stosunkowo mało znane fakty – takie jak kobiece drużyny strażackie i wkład PRL w rozbudowę infrastruktury i w ogóle kultury przeciwpożarowej w Polsce.


Dziewczyny w PRL
YouTube.com :: 11.04.2021

Blanka Zielińska z Razem Włocławek i Tomasz Matraszek z Nowej Lewicy Włocławek rozmawiają o grupie wiekowej dziewcząt w Polsce Ludowej. Okres PRL to nie tylko rywalizacja różnych typów opozycji z rządzącą partią PZPR - to również historia przemian obyczajowych. W PRL władze sformułowały równościowy program adresowany do dziewcząt służący ich lepszej edukacji na progu wejścia w dorosłość. Nie zawsze wszystkie założenia wspomnianego planu były realizowane w sposób zgodny z deklaracjami niemniej sam proces był doniosły.


Cukrownia Dobre na Białych Kujawach. Opowieść o odprzemysłowieniu Polski cz.1.
YouTube.com :: 03.04.2021

Transformacja ustrojowa i gospodarcza w III RP to pasmo różnych decyzji, które najczęściej podejmowali dogmatyczni liberałowie głoszący hasła „Solidarności”. Politycy ci zlikwidowali bardzo liczne firmy, a inne sprzedali zagranicznym inwestorom pozwalając na nierówne zasady konkurencji – obcy wielki kapitał przeciw niechronionym własnym przedsiębiorstwom. Koszty transformacji ponieśli najczęściej ci w imię których organizowany był proces przemian – zwykli ludzie. W odcinku 12 cyklu słuchowisk „Lewica mówi o historii” Jacek Dziubich (Nowa Lewica Osięciny) i Tomasz Matraszek (Nowa Lewica Włocławek) rozmawiają o transformacji polskiego cukrownictwa. Państwo pozwoliło na sprzedaż zagranicznym inwestorom polskich cukrowni, którzy w chwili zmian polityki unijnej w sektorze cukrowniczym w 2006 r. częściej likwidowali „zamorskie” cukrownie w Polsce i niż własne cukrownie w W.Brytanii czy Niemczech. Rozmawiający aktywiści lewicy zastanawiają się nad tym czy tak samo wyglądał by proces restrukturyzacji cukrownictwa, gdyby właścicielami cukrowni byli rolnicy – producenci buraków lub samo państwo. Rozmowa dotyczy też funkcjonowania fabryki cukru w Dobrem na Białych Kujawach i jej likwidacji.


Rozmawiamy o dziejach służby zdrowia
YouTube.com :: 17.03.2021

W oficjalnej polityce historycznej rządu mniej mówi się o historii społecznej, bo nie wszystkie procesy III RP móżna nazwać sukcesami. Nadal istnieją liczne niezaspokojone potrzeby i nierozwiązane problemy od których władza stroni. Ważnym obszarem błędów i zaniechań jest polityka ochrony zdrowia III RP. W ramach tej polityki doszło do wielu negatywnych zjawisk. Dziś prezentujemy rozmowę lewicowych działaczy na temat zmian w sytuacji pielęgniarek, pacjentów i lekarzy w ciągu ostatnich 100 lat. Rozmawiają Jerzy Kopaczewski z PPS - senator z l.1991-2001 i lekarz oraz działacz Nowej Lewicy Tomasz Matraszek - historyk. Rozmowa dotyczy cech systemu opieki zdrowotnej w II Rzeczypospolitej; w PRL i w III RP.


Rozmawiamy o żołnierzach wyklętych
YouTube.com :: 31.05.2021

Jakub Jędrzejczak i Tomasz Matraszek z partii Razem koła kujawsko-dobrzyńskiego rozmawiają na temat tzw. „żołnierzy wyklętych” czyli antykomunistycznych partyzantów, którzy w l.1944-63 przeprowadzili nieudaną próbę powstańczą przeciw PRL. Partyzanci ci zabili mając stutysięczną organizację cztery setki żołnierzy ZSRR i kilka tysięcy swoich rodaków mających inne poglądy. Lewica – a zwłaszcza partia Razem konsekwentnie protestuje przeciw jednostronnemu wymiarowi święta „żołnierzy wyklętych”. Proponujemy by dzień ten był czasem zadumy nad ofiarami wojny domowej i czasem dyskusji na temat złożoności i tragizmu konfliktów politycznych - a nie czasem pompowania racji jednej ze stron walki. Chcemy, by historia opowiadała nie tylko o (często przegrywających walkę) żołnierzach, ale też o ludziach bez broni. Wskazujemy, że praca dla ogółu jest ważniejsza niż ryzykowna i niemal samobójcza walka. W rozmowie poruszamy tematy dotyczące stosunku kościoła rzymsko-katolickiego do „wyklętych” i wizji politycznej tych oddziałów walczących w czasie wysiłku podnoszenia Polski z ruin wojennych.


USPORTOWIENIE KOBIET I INNE TEMATY SPORTOWE Z DZIEJÓW PRL
YouTube.com :: 13.03.2021

Tomasz Matraszek (partia Razem Włocławek) i Stanisław Olejnik (sportowiec i działacz sportowy klubu Orlęta Aleksandrów Kujawski oraz lider SLD/Nowej Lewicy z powiatu aleksandrowskiego) rozmawiają o sporcie w czasach PRL. Dziś w oficjalnej polityce historycznej państwa wskazuje się często na to, że sport był narzędziem propagandowym i krzywdząco przypisuje się działaczom sportowym rolę budowania postawy homo sovieticus. Lewica przypomina, że lata powojenne poza wszystkimi wadami ustrojowymi tego tego okresu przyniosły wielki skok poziomu warunków socjalno-bytowych. Elementem rozwoju społecznego była masowość sportu – do II wojny światowej częściej uprawianego przez elity. W rozmowie zwracamy uwagę na rolę Ludowych Zespołów Sportowych; sportu zakładowego i ambitnego programu USPORTOWIENIA KOBIET DLA POSZERZENIA SFERY RÓWNOŚCI w życiu codziennym. Pierwsze tradycje lokalnego sportu z dwudziestolecia międzywojennego (mecze przy szkole kościelnej; obozie internowanych petlurowców i młodzieżówce narodowców) zostały zastąpione przez ambitny program obejmujący wszystkie ośrodki miejskie i osady wiejskie. Powołano sekcje nowych dyscyplin a nade wszystko doprowadzono do szeregu spotkań wykraczających poza sportowe kontakty lokalne. Rywalizacja tego czasu wolna była od dewastacyjnych zjawisk chuligańskich. Lewica oczekuje, że władza odda temu wieloletniemu wysiłkowi właściwe miejsce w pamięci zbiorowej. Krytykujemy też postępującą komercjalizację sportu – chcemy rozwoju sprawności fizycznej bez barier finansowych.


Co to jest gentryfikacja ? Lewacka opowieść o Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu
YouTube.com :: 17.05.2021

Członkowie okręgu toruńskiego partii Razem Arkadiusz Wiśniewski i Tomasz Matraszek rozmawiają o zjawisku przemian struktury ludności w dzielnicy Torunia - Bydgoskim Przedmieściu w XIX; XX i XXI w. Poruszają tematy mieszania się bogatych oficerów i przedsiębiorców z biedną służbą domową i robotnikami; mieszania się Niemców z Żydami i Polakami i mieszania społeczników z ruchu miejskiego w skostniałym świecie procedur urzędniczych toruńskiego samorządu. Lewica uważa, że historia małych ojczyzn - miast i ich dzielnic; wsi i regionów jest tak samo ważna jak batalistyczna i upolityczniona historia państwowa. Lewica zauważa, że w opowieści o codzienności ludzi troszczących się o swój heimat jest wiele prawdy o trudzie i nierównościach będących żywym przykładem krzywd do przekreślenia. Niestety poprzez promocję pamięci wskazanych przez rządową politykę historyczną księży; urzędników i dowódców wojska. czasem przesłania się wagę problemów zwykłych ludzi. Lewica konsekwentnie myśli o milionach obywateli i ich dziejach a nie tylko o milionerach z kleru i biznesu i ich przebrzmiałych i obecnych wpływach.


Opieka państwa nad mniejszymi miejscowościami - interwencjonizm w Piotrkowie Kujawskim po 1945 r.
YouTube.com :: 13.03.2021

Lewicowe partie o deklaracjach socjaldemokratycznych takie jak partia Razem czy Nowa Lewica opowiadają się za budową państwa dobrobytu, gdzie państwo nie tylko pobiera podatki, ale też otacza troską wszystkie sfery życia społecznego. W historii Polski różnie było z ową troską … Wielkie przestrzenie „Polski B” w II Rzeczpospolitej są przykładem rażących zaniedbań państwa w dziedzinie inwestycyjnej. Często w obecnej polityce historycznej rządu bierze się Centralny Okręg Przemysłowy czy budowę portu gdyńskiego za znaki przemyślności ekonomistów sanacji. Według lewicy są to pojedyncze ogniska zaangażowania państwa w totalnym mroku zaniedbań całych regionów. PRL ze wszystkimi swoimi wadami – zależności od ZSRR; brakiem pluralizmu i pełnych wolności obywatelskich może jednocześnie służyć za przykład szczególnej polityki opieki nad małymi ośrodkami wiejskimi i miejskimi. W nagraniu kujawscy lewicowcy – Arkadiusz Szczurowski z Piotrkowa Kujawskiego (SLD/ Nowa Lewica) i Tomasz Matraszek z Włocławka (partia Razem) rozmawiają na temat elementów interwencji państwa w świat powojennych zniszczeń; biedy odziedziczonej po II RP i wielowiekowego zacofania w polityce społecznej którym rzucili wyzwanie ludzie doby PRL. W ocenie rozmówców Piotrków Kujawski może posłużyć za przykład dobrodziejstw zogniskowania uwagi urzędników i grup pracowniczych na problemach lokalnej wytwórczości i jakości codziennego życia.


Środowiska LGBT w Europie Środkowej w XXw
YouTube.com :: 13.03.2021

Artur Eichhorst i Tomasz Matraszek z okręgu toruńskiego partii Razem rozmawiają na temat prześladowań środowisk LGBT w XX w. Temat rozmowy dotyczy w części wydarzeń w Niemczech, ale w związku z podbojami III Rzeszy jest też ważny dla innych części kontynentu. Lewica konsekwentnie upomina się o równe prawa DLA WSZYSTKICH mniejszości. Lewica z dezaprobatą obserwuje zawłaszczenie obrazu przeszłości przez nachalną politykę historyczną prawicowych grup rządzących dla których historia XX w. to głównie opowieści o klerze; ułanach i konserwatywnych politykach. Opowiadamy się za ubogaceniem obrazu przeszłości o historię społeczną w której nie ma miejsca na przemilczane karty – taką kartą bez upamiętnień pomnikowych jest właśnie m.in. historia LGBT. Ważnym – lokalnym – akcentem rozmowy jest postać Teofila Kosińskiego, który jako więzień oznaczony przez nazistów różowym trójkątem pozostawił kluczowe świadectwo prześladowań czasu wojny.