Kanał: Lewica mówi o historii

Włocławek kontra zapaść transformacji lat 90 tych
YouTube.com :: 30.07.2021 Pobierz

Krzysztof Kukucki (zastępca prezydenta Włocławka; SLD/Nowa Lewica Włocławek) i Tomasz Matraszek (SLD/Nowa Lewica Włocławek) rozmawiają o przeszłości i teraźniejszości miasta Włocławka w dobie transformacji gospodarczej i ustrojowej w III RP. Rozmowa do pewnego stopnia jest wywołana niedawną premierą wydawniczą książki Marka Szymaniaka „Zapaść”. Opisywane są elementy zapaści rozwojowej miasta wywołanej przez procesy zapoczątkowane działaniami liberalnych i chadeckich polityków postsolidarnościowych. W drugiej części rozmowy wskazywane są pomysły na przeciwdziałanie negatywnym zmianom potransformacyjnym.


Czy IIIRP to świeckie państwo?
YouTube.com :: 27.07.2021 Pobierz

Czy III RP jest świeckim państwem? Jak funkcjonuje bezstronność państwa wobec różnych światopoglądów i równorzędne traktowanie kościołów w IIIRP? Skąd wzięła się wyjątkowa pozycja kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce? Co lewica postuluje w dziedzinie świeckości ? Kujawscy aktywiści lewicowi: Jakub Jędrzejczak (Razem Włocławek) i Tomasz Matraszek (SLD/Nowa Lewica Włocławek) rozmawiają o obecnych; przeszłych i przyszłych relacjach państwa z grupami reprezentującymi różne światopoglądy i religie.


Spółdzielczość gminna w PRL i w IIIRP
YouTube.com :: 21.07.2021 Pobierz

Druga opowieść o spółdzielczości gminnej. Roman Grabowski (SLD/Nowa Lewica z powiatu chełmińskiego) i Tomasz Matraszek (SLD/Nowa Lewica Włocławek). Dziś rozmawiamy nad blaskami i cieniami funkcjonowania spółdzielczości gminnej zarówno w czasach PRL jak w III RP.


Ursus opowieść o odprzemysłowieniu Polski cz 2
YouTube.com :: 21.07.2021 Pobierz

Aktywiści SLD / Nowej Lewicy z Warszawy (Andrzej Żelazowski) i z Białych Kujaw (Tomasz Matraszek) rozmawiają o odprzemysłowieniu Polski na przykładzie zrzeszenia grupy fabryk produkujących ciągniki rolnicze. Historia rozwoju polskiego przemysłu w czasach PRL, która obecnie interesuje państwowe instytucje z punktu widzenia protestów antykomunistycznych to zapomniany epizod sukcesu gospodarczego. Kiedy zapomni się o marnotrawstwie dorobku inwestycyjnego dwóch pokoleń w industrializację faktycznie łatwo prowadzić prawicową, jednostronną politykę kultu ryzykownej walki w miejsce promocji efektywnego rozwoju technicznego. Niestety - jednostronny obraz historii PRL w ujęciu rządowych historyków buduje podstawę do wyciągania fałszywych wniosków z przeszłości. Łatwo usprawiedliwić likwidację polskich podmiotów gospodarczych kiedy wskazuje się wyłącznie na niepodobny do amerykańskiego ustrój PRL. Dzieje firmy Ursus to historia w trzech aktach. Akt I - za cara i za IIRP pionierskie konstrukcje i osiągnięcia wystawione na ryzykowne decyzje przeinwestowań i gier rynkowych. Akt ten zakończył się sanacyjnym upaństwowieniem i przestawieniem produkcji na mało efektywne konstrukcje pojazdów pancernych, które nie były w stanie zabezpieczyć Polski przed stalowymi zagonami Wehrmachtu. Akt II - to żywiołowy rozwój. Po zniszczeniach wojennych i wywózce maszyn PRL odbudowała od podstaw produkcję maszyn walnie przyczyniając się do skoku technologicznego w rolnictwie. Wokół sieci zakładów - też tych co położone były poza Warszawą - powstały całe osiedla robotnicze z przedszkolami, szkołami i obiektami kultury. Ludność nowych osiedli - pochodząca w znacznej części z obszarów wiejskich doświadczyła przy okazji dziejowego awansu społecznego. Akt III - to smutna historia likwidacji polskiego przemysłu. Prawica liberalna zaczęła zwykłe likwidacje całych gałęzi polskiej wytwórczości wpuszczając na niechroniony rynek wielkie firmy zza granicy. Prawica narodowo-konserwatywna przestała się w ogóle zajmować pamięcią o osiągnięciach cywilizacyjnych II połowy XX w. czyniąc z treści polityki historycznej promocje dla: garstki antykomunistycznych partyzantów; zaangażowanych politycznie księży i nieporadnych polityków sanacyjnych.


Dzieje oświaty polskiej z perspektywy Brzozowa
YouTube.com :: 16.07.2021 Pobierz

Dwoje aktywistów Nowej Lewicy z województwa kujawsko-pomorskiego: Czesława Augustinowicz (SLD /Nowa Lewica z Ziemi Chełmińskiej) i Tomasz Matraszek (SLD/Nowa Lewica z Białych Kujaw) rozmawia o przemianach polskiej oświaty w czasie ostatnich stu lat w optyce małej miejscowości: Brzozowo. Poruszane są tematy: zmian w nakładach państwa w jakość edukacji i w infrastrukturę szkolną; zaniku świeckości szkolnictwa i przemian w dojazdach do placówek oświatowych.


Rypin zyski i straty w PRL i w III RP
YouTube.com :: 15.07.2021 Pobierz

"Skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle?" - pytanie E.Kwiatkowskiego można skierować do rządzących obecnie polityków PiS i wcześniej rządzących liberałów. Czy stagnacja rozwoju miast czy masowa emigracja młodzieży zastępowanej przez biznes bez skrupułów przez pracownice ze Wschodu jest ideałem IIIRP? Co czeka Rypin za kilkadziesiąt lat jeśli: - realnie nie zmieni się polityka mieszkaniowa? - nie zostanie poprawiona jakość transportu publicznego? - młodzież nie wróci z emigracji zarobkowej? Zagłuszamy pamięć o korzystnych rozwiązaniach państwa opiekuńczego z lat 1945-89 w imię klerykalno-prawicowych przekonań nowych liberalnych i chadeckich elit. Działacze SLD / Nowej Lewicy z województwa kujawsko-pomorskiego: Ryszard Jankowski (SLD/NL Rypin) i Tomasz Matraszek (SLD/NL Włocławek) rozmawiają o dziejach miasta Rypina w czasie ostatnich stu lat. Obraz dziejów ostatniego stulecia zdominował dyskurs IPN-u. Przeszłość oceniamy głównie w kategoriach odniesień do historii katolicyzmu i prawicowego patriotyzmu. Zapominamy o historii społecznej i awansie jaki notowały małe ośrodki miejskie w Polsce powojennej. Dziś kolejne szumne rocznice ogniskujące się na wspomnieniach znanych księży czy partyzantów antykomunistycznych przesłaniają kwestie zmian demograficznych i szkodliwych zjawisk będących skutkiem decyzji podjętych przez partie wywodzące się z obozu dawnej "Solidarności".


Spółdzielnia, która działa i ma się dobrze GS LISEWO
YouTube.com :: 10.07.2021 Pobierz

Aktywiści SLD/Nowej Lewicy z województwa kujawsko-pomorskiego Roman Grabowski 9SLD/Nowa Lewica Lisewo z powiatu Chełmińskiego) i Tomasz Matraszek z SLD/Nowej Lewicy we Włocławku rozmawiają o ponad stuletniej historii spółdzielczości w Lisewie. Wspominane są wątki aktywności GS Lisewo w PRL oraz kwestie jej adaptacji w IIIRP.


Gdzie i po co PRL i III RP wysyłały wojsko w latach 1953-2021?
YouTube.com :: 03.07.2021 Pobierz

Aktywiści SLD/Nowej Lewicy z Białych Kujaw: Andrzej Krzyżanowski i Tomasz Matraszek omawiają cele misji zagranicznych LWP w l.1953-89 i WP w l.1989-2021 r. Rozmowa dotyczy okoliczności posyłania żołnierzy za granicę a także konotacji sojuszniczych i powiązań z działaniami organizacji międzynarodowych takich jak ONZ. Wspominamy o misjach w Korei; w Wietnamie i Laosie; w Nigerii i Namibii; na Półwyspie Synaj; na Bałkanach; w Czadzie; w państwach nadbałtyckich oraz w Iraku i w Afganistanie.


O misjach wojskowych za granicami Polski za i przeciw
YouTube.com :: 30.06.2021 Pobierz

Andrzej Krzyżanowski i Tomasz Matraszek - aktywiści SLD/Nowej Lewicy z Białych Kujaw przy okazji lektury książki Michaela Walzera "Lewica. Stare błędy, nowe wyzwania" rozmawiają o historii misji wojskowych polskich wojsk za granicami i o socjaldemokratycznej polityce wojskowej.


Żołnierze Petlury na Białych Kujawach
YouTube.com :: 03.07.2021 Pobierz

Stanisław Olejnik i Tomasz Matraszek - aktywiści SLD/Nowej Lewicy z Białych Kujaw rozmawiają o internowanych w Aleksandrowie Kujawskim żołnierzach Symona Petlury oraz pamięci o nich w mieście.


Kujawski patriotyzm lokalny cz.1. Bractwo Ziemi Chodeckiej
YouTube.com :: 30.06.2021 Pobierz

Krzysztof Małecki (koło kujawsko-dobrzyńskie; o.toruński partii Razem) i Tomasz Matraszek (SLD/Nowa Lewica Włocławek) rozmawiają o aktywności popularyzacji historii w heimacie Białych Kujaw. Za przykładową organizację rozwijająca świadomość lokalnego dziedzictwa przeszłości biorą Bractwo Ziemi Chodeckiej).


FEMINIZACJA POLSKIEGO WOJSKA
YouTube.com :: 01.07.2021 Pobierz

Krótka rozmowa aktywistów SLD/Nowej Lewicy z Białych Kujaw: Andrzeja Krzyżanowskiego i Tomasza Matraszka na temat zaczątków zwiększonego udziału kobiet w oddziałach Wojska Polskiego w III RP.


TRANSFORMACJA ARMII POLSKIEJ W IIIRP
YouTube.com :: 29.06.2021 Pobierz

W latach 1989 - 2021 r. wojska IIIRP zmieniały się wraz z sytuacją geopolityczną. Aktywiści SLD/Nowej Lewicy z Białych Kujaw: Stanisław Olejnik; Andrzej Krzyżanowski i Tomasz Matraszek rozmawiają o różnych zjawiskach z tego okresu: powstaniu armii zawodowej; przekierowaniu sojuszy i zmianach w kulturze służby wojskowej.


PGR-y i polityka rolna państwa cz.1
YouTube.com :: 02.07.2021 Pobierz

Tomasz Matraszek (SLD / Nowa Lewica Włocławek) i Jerzy Walczak (Piotrków Kujawski) rozmawiają o polityce rolnej państwa wspominając dzieje PGR-ów (państwowych majątków gospodarujących na roli); stacji nasiennych i kółek rolniczych. W rozmowie pojawiają się tematy powiązane z mechanizacją rolnictwa; innowacjami hodowlanymi i socjalem w Państwowych Gospodarstw Rolnych). Lewica upomina się o pamięć po bezwzględnie potraktowanych w czasie transformacji ustrojowej robotnikach rolnych. Ludzi tych nie przygotowano do prowadzenia spółek pracowniczych a likwidacja wielu miejsc pracy doprowadziła do trwałej zapaści wielu osad. Emerytury dawnych pracowników PGR nie uwzględniają tego, że spora cześć dochodów stanowiły dla nich deputaty i darmowe usługi świadczone przez przedsiębiorstwo w którym byli zatrudnieni. Historia potraktowania PGR-ów jest jednym z przykładów zaniechań rządu dokonanych w trakcie transformacji przeprowadzanej pod hałsami solidarności społecznej pod patronatem NSZZ :Solidarność". Przy okazji przywołany jest też temat postępującej koncentracji własności i dzierżaw ziemi rolnej.


Związki zawodowe - cz.1 (przykład aktywności ZNP w powiecie aleksandrowskim na Białych Kujawach)
YouTube.com :: 02.07.2021 Pobierz

Działaczki Związku Nauczycielstwa Polskiego z Aleksandrowa Kujawskiego: Barbara Szelągowska (prezeska lokalnej organizacji ZNP) i Hanna Plechowska (wiceprezeska lokalnej organizacji ZNP) rozmawiają z Tomaszem Matraszkiem (Nowa Lewica Włocławek) o historii i teraźniejszości związków zawodowych. Rozmowa opisuje warunki i praktyki aktywności związkowej w skali powiatu.