Kanał: Paulina Matysiak

Poczta kantuje klientów?
YouTube.com :: ostatnia środa o 23:29

Opowiadam dziś o sytuacjach, w których listonosze wrzucają listy polecone bezpośrednio do skrzynek adresatów, bez pokwitowania odbioru czy zostawienia awizo. Wszystko zgodnie z prawem, ale bez informowania klientów o takim działaniu. Co o tym sądzicie?


Kto chce zakazu aborcji w Polsce?
YouTube.com :: 09.10.2020

Dzisiaj złożyłam razem z Magdą Biejat i Marceliną Zawiszą pismo w sprawie dostępu do listy podpisów posłanek i posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji. Dlaczego jest to ważne, odpowiadam w filmie. Link do sprawy na stronach TK: https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11253-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy


Gdzie są nowe autobusy?
YouTube.com :: 05.10.2020

1 października miałam przyjemność wziąć udział w IX Kongresie Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta. Zostałam zaproszona do debaty dotyczącej wykluczenia transportowego. Posłuchajcie mojej wypowiedzi. Uczestnicy: Alan Beroud, Prezes Zarządu, Szybka Kolej Miejska Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Olga Gitkiewicz, Dziennikarka, reportażystka, autorka książki „Nie zdążę” Paulina Matysiak, Posłanka na Sejm RP, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym Krzysztof Zienkiewicz, Starostwo Powiatowe w Olsztynie prof. Lidia Żakowska, Katedra Systemów Transportowych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Moderator: Jakub Madrjas, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Bardzo dziękuję za zaproszenie! Więcej informacji na stronie: http://www.kongrestransportupublicznego.pl/


Duże opóźnienia na kolei? Witamy w Polsce!
YouTube.com :: 27.09.2020

Moja wypowiedź i pytania podczas 42. posiedzenia Komisji Infrastruktury (16 września 2020). Pytałam w jakim stanie są inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK, o to, co udało się zrobić i czy coś udało się przyspieszyć. Zapytałam o harmonogram prac w szumnie zapowiadanym programie przystankowym, a także o plan działań dla podniesienia prędkości pociągów towarowych. Posiedzenie było poświęcone dwóm tematom: I. Informacja na temat realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz II. Informacja na temat modernizacji linii i przejazdów kolejowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu - przedstawiają: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel oraz Prezes Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel.


Czas na jawność płac!
YouTube.com :: 22.09.2020

Dzisiaj, 18 września, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, nazywany też Międzynarodowym Dniem Równych Wynagrodzeń. Co ciekawe - święto to obchodzimy po raz pierwszy, a jest ono wyrazem uznania dla długotrwałych wysiłków na rzecz osiągnięcia równej płacy za pracę o jednakowej wartości. Z tej okazji przypominam sejmowe wystąpienie, w którym mówię o jawności płac. ____________________ 22 lipca 2020 - dyskusja podczas 15. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.


Jestem po stronie zwierząt
YouTube.com :: 22.09.2020

W sejmie ustawa o ochronie zwierząt i dyskusja o tym, czy powinno się zakazać hodowli zwierząt futerkowych. W tym krótkim filmie opowiadam Wam o tym, co sądzę w tym temacie!


Komu przysługuje refundacja testu na koronawirusa?
YouTube.com :: 04.09.2020

Ruszam z krótkimi komentarzami dotyczącymi spraw, którymi się zajmuję, podejmowanych interwencji, bieżącej polityki - będzie krótko, wręcz ekspresowo :-) stąd i nazwa tego cyklu: "Matysiak Express". Dziś o tym komu w Sejmie przysługuje refundacja testu na koronawirusa. Zapraszam!


Rzecznikowi Praw Obywatelskich należą się podziękowania!
YouTube.com :: 19.08.2020

Właściwa realizacja praw socjalnych to nie działania nastawione na tworzenie wieloletnich strategii, ale rozwiązywanie konkretnych, nabrzmiałych problemów, o których Rzecznik Praw Obywatelskich przypominał przez całą swoją kadencję. A przypominał o niezrealizowaniu programu "Mieszkanie Plus", o niewystarczających działaniach na rzecz zmiany funkcjonowania domów pomocy społecznej i braku strategii w zakresie zapewnienia wsparcia dla osób niesamodzielnych, a także o nierozwiązaniu problemu śmieciówek. ____________________ 14 sierpnia - dyskusja podczas 15. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2019 (druk nr 389) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 529)


Paulina Matysiak: Nie wszyscy przedsiębiorcy to przestępcy!
YouTube.com :: 01.09.2020

Zjednoczona Prawica nie powinna wrzucać wszystkich przedsiębiorców do jednego worka. Nie wszyscy przedsiębiorcy są przestępcami! ____________________ 22 lipca - dyskusja podczas 15. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 430 i 499)


Paulina Matysiak: Bezrobotni dla rządzących nie istnieją?
YouTube.com :: 24.06.2020

W wyniku epidemii pracę straciły tysiące osób. Władze konsekwentnie odrzucały propozycje pomocy bezrobotnym. W kolejnych tarczach antykryzysowych nie pojawiało się nawet słowo "bezrobotny". ____________________ 4 czerwca - dyskusja podczas 12. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID -19 (druk nr 406) ____________________ Fotografia wykorzystana na okładce filmu: Krystian Maj/KPRM CC BY-NC-ND 2.0


Paulina Matysiak: Cenzura zamiast pomocy!
YouTube.com :: 25.06.2020

W Tarczy 4.0 znalazły się niepokojące zapisy dotyczące zmian w Kodeksie Wykroczeń. Tak wygląda zapis w proponowanej ustawie: Art. 25. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. poz. 568) po art. 107 dodaje się art. 107a w brzmieniu: „Art. 107a. § 1. Kto nie będąc do tego uprawnionym, włączając się w transmisję danych prowadzoną przy użyciu systemu teleinformatycznego, udaremnia lub utrudnia użytkownikowi tego systemu przekazywanie informacji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych. § 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 używa słów powszechnie uznanych za obelżywe lub w inny sposób dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 3000 złotych.” Kto i za co dokładnie będzie mógł zostać ukarany na podstawie tego przepisy? Jeśli podczas transmitowanej konferencji dziennikarz zadaje głośno pytanie wdzierając się w wypowiedź polityka, to też może podlegać karze? Jeśli w czasie live’a na FB aktywiści zadają dużo pytań to mogą zostać ukarani na podstawie tych zapisów? ____________________ 27 maja - dyskusja podczas pkt. 1 porządku obrad 12. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 382 i 382-A)


Paulina Matysiak: Kolejna próba ograniczania praw kobiet
YouTube.com :: 01.09.2020

Po raz kolejny PiS chce ograniczyć prawa kobiet i wprowadza klauzulę sumienia! Jak zwykle, ten sam schemat działania - kolanem, tylnymi drzwiami przepchnąć, nikt się nie zorientuje! W rządowym projekcie ustawy znajdował się zapis, który nakazywał podmiotowi leczniczemu wskazanie, gdzie można wykonać zabieg, którego lekarz odmawia w związku z klauzulą sumienia. Podczas komisji zdrowia (26 maja 2020) posłowie PiS złożyli poprawkę i wykreślili zapis: „[art. 39 ust. 2.] W przypadku powstrzymania się przez lekarza od wykonania świadczenia zdrowotnego, o którym mowa w ust. 1, podmiot leczniczy, w ramach działalności którego powstrzymano się od wykonania świadczenia zdrowotnego, jest obowiązany wskazać lekarza lub podmiot wykonujący działalność leczniczą, który zapewni możliwość wykonania tego świadczenia.” Konstytucja zapewnia prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa. Skoro świadczenia są legalne, to legalna jest również informacja o nich i nie można ich nikomu odmawiać. ____________________ Tekst wystąpienia: Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wczoraj podczas Komisji Zdrowia politycy PiS znów pracowali nad całkowitym zablokowaniem legalnej aborcji, która już dziś jest bardzo trudno dostępna. Usunięcie zapisów o tym, że lekarz i placówka, której pracownik odmówił zabiegu, ma obowiązek wskazać pacjentce inną placówkę, która ten zabieg wykona, to kolejna próba na ograniczenia Polkom przysługujących im praw. Już teraz nagminne powoływanie się na klauzulę sumienia uniemożliwia wielu kobietom dokonanie legalnego przerwania ciąży, a teraz chcecie jeszcze skorzystać z okazji, że uwaga opinii publicznej skupiona jest gdzie indziej i tylnymi drzwiami, z dala od świateł kamer, przepchnąć kolejne ograniczenia. Zapraszam na mównicę, miejcie odwagę spojrzeć kobietom w twarz jak będziecie im mówić, że wasz światopogląd jest ważniejszy od ich zdrowia i życia. ____________________ 27 maja 2020 - dyskusja podczas pkt. 6 porządku obrad 12. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 172, 172-A i 387)


Paulina Matysiak #Hot16Challenge2
YouTube.com :: 24.06.2020

Hot16Challenge2 to druga odsłona wyzwania polegającego na nagraniu rapu i nominowaniu kolejnych osób do przygotowania swojego utworu. W tej odsłonie akcji chodzi o pomoc w walce z koronawirusem. Swoje wsparcie można okazać wpłacając pieniądze na zbiórkę, którą znajdziecie pod adresem: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge __________________ Za nominację dziękuję Radio Q (https://www.facebook.com/radioq1007fm/videos/239674280675618/?sfnsn=mo&d=n&vh=e) oraz Dobromirowi Sośnierzowi (https://www.youtube.com/watch?v=6U_KaOtlb3I) __________________ Moje nominacje lecą do: * Krzysztofa Ryzlaka, kierownika Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie * marszałek Sejmu Elżbiety Witek * posła Lewicy Razem Macieja Koniecznego * posłanki z klubu Koalicji Obywatelskiej Klaudii Jachiry __________________ TEKST: Myślisz, że jestem zgrabna? może, lecz jestem z Kutna choć zazwyczaj pełny uśmiech, to ostatnio raczej smutna nawijanie sztuka trudna, ale to w dobrym celu płynie z serca wielki szacun dla całego personelu medycznego, weź sakiewką swą pątrzaśnij dla tych w kitlu i w karetce, dla tych obrońców ludzkości na bit zaproszona w gości, ale płynę jak u siebie wychowana nie na trójce, ale na kutnowskiej glebie jeszcze grosik od siebie, zbiórki to jakaś farsa jak w dwudziestym pierwszym wieku może na maski nie starczać? zamiast zbierania do puszki czas napełnić już szkatuły i przekazać je szpitalom, prosto w te stare mury zrobić wreszcie budżet który, ma na zdrowie siedem procent niech się skończą na dyżurach długie mordercze noce w tym kierunku wszystkie moce, każda siła polityczna niech to będzie wspólna sprawa, nasza przysięga publiczna a jak wolisz o lewakach cedzić na majku pierdoły puść se w domu kanikuły, bierz tornister i do szkoły bierz tornister, wróć do szkoły bierz tornister, wróć do szkoły...