Kanał: Radio PPS Łódź Widzew

Słuchowisko 1: Narodziny Polskiej Partii Socjalistycznej
YouTube.com :: 03.08.2021 Pobierz

Słuchowisko oparte jest na jednym z rozdziałów książki autora „Idee i ludzie. Z dziejów ruchu rewolucyjnego w Polsce”. Książka była fabularyzowaną, popularyzatorską pracą o historii polskiego socjalizmu do momentu odzyskania niepodległości. Po raz pierwszy ukazała się w roku 1938, zaś po wojnie wznowiono ją nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Wiedza”, Warszawa 1946 – niniejszą wersję publikujemy za tym właśnie wydaniem.