Kanał: Zielone Wiadomosci

Białoruś 2021: problemy i perspektywy
YouTube.com :: 30.06.2021 Pobierz

„Przykro, że o Białorusi szybko zapomniano” - powiedziała Swiatłana Cichanouska odbierając we Wrocławiu Nagrodę im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Czy tak jest naprawdę? Czy nasze zainteresowanie sytuacją w Białorusi będą przyciągać tylko najbardziej dramatyczne wydarzenia, takie jak porwanie samolotu Ryanair czy aresztowanie znanego dziennikarza i działacza polonijnego Andrzeja Poczobuta? Zapraszamy wszystkich na debatę online pt. "Białoruś 2021: problemy i perspektywy". W dyskusji udział wezmą: Joanna Stolarek z Fundacji im. Heinricha Bölla, dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Toruńskiego oraz Aleś Zarembiuk z Białoruskiego Domu w Warszawie. – Rozmowę poprowadzi Marcin Wrzos. Od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia 2020 roku sytuacja wewnętrzna w Białorusi jest bardzo napięta. Cały czas trwają protesty społeczne, na które białoruskie władze reagują w sposób coraz bardziej brutalny. Podczas debaty przyjrzymy się obecnej sytuacji na Białorusi i zastanowimy, jak może rozwinąć się ona w przyszłości. Będziemy chcieli również spojrzeć na walkę Białorusinów o demokrację z perspektywy Unii Europejskiej i Polski oraz odpowiedzieć na pytanie, czy podejmowane przez polskie i unijne władze działania są właściwe i wystarczające. Uczestnicy: ••• Joanna Stolarek - dyrektorka warszawskiego biura Heinrich-Böll-Stiftung. Niemiecka dziennikarka i publicystka. Warszawskim biurem Fundacji kieruje od października 2019 r. Studiowała filologię niemiecką, słowiańską i hiszpańską na Karls-Eberhardt-Universität w Tybindze. Zanim oddała się zawodowo dziennikarstwu, była pracowniczką naukową na wydziale ekonomii i prawa gospodarczego na Hochschule für Wirtschaft und Umwelt w Geislingen/Steige. ••• Agnieszka Bryc - doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stażystka w Moskiewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych przy MSZ FR (2003). Autorka licznych publikacji na temat polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej oraz państw powstałych po rozpadzie ZSRR. ••• Aleś Zarembiuk - prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie. Białoruski Dom, łącząc środowiska wielu białoruskich organizacji opozycyjnych, stał się z czasem „niezależną ambasadą Białorusi”. Działalność Białoruskiego Domu obejmuje między innymi wsparcie lokalnych inicjatyw obywatelskich i niezależnej prasy na Białorusi, analitykę i edukację oraz promocję białoruskiej kultury. W partnerstwie z organizacjami na całym świecie Białoruski Dom włącza się aktywnie w walkę o prawa człowieka. #Bialorus #WspolnotaIdei #ZieloneWiadomosci


Jawność w organizacji
YouTube.com :: 04.08.2021 Pobierz

••• Obywatele powinni móc wiedzieć, jak, dlaczego i kiedy podejmuje się decyzje w państwie, w którym żyjemy, ponieważ jest to pierwszy krok do wywierania wpływu na to, co się dzieje. Czy jednak rzeczywiście się tak dzieje? Czy we wszystkich obszarach? Czy mamy coraz większy dostęp do informacji czy jednak jest nam ona ograniczana? Czy obniżanie się standardów demokratycznych w Polsce wpływa również na kwestie jawności? Czy obecnie zagrożona jest jawność w Polsce? Na co musimy też zwracać uwagę w naszych własnych organizacjach, w których działamy, aby podtrzymywać wysokie standardy jawności działania? Na te wszystkie pytania i więcej odpowie Szymon Osowski, prawnik w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, najbardziej znanej organizacji walczącej o jawność w Polsce, znanej z tego, że z nikim nie boi się walczyć o prawo do dostępu do informacji. ••• Prowadzi dr Miłka Stępień – aktywistka, polityczka, członkini Panelu Koncyliacyjnego Europejskiej Partii Zielonych. ••• Naszym gościem jest Szymon Osowski – prawnik, w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska od 2007 r., od 2010 r. prezes stowarzyszenia. Pomysłodawca portalu www.informacjapubliczna.org, poświęconemu prawu do informacji. Wielokrotnie doceniany za swoją działalność. W 2014 r. otrzymał od Prezydenta RP złoty Krzyż Zasługi, od 2012 Dziennik Gazeta Prawna umieszcza jego nazwisko w rankingu najbardziej wpływowych prawników (miejsce 30, 12, 9, 14, 27). @miloslawastepien


Świat przez nienawiść
YouTube.com :: 30.06.2021 Pobierz

Nienawiść rozumiana jako ludzie, technologie i przedmioty spajane przez wrogość pozwala lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Rozmawiamy o otaczającej nas rzeczywistości i wydarzeniach dziejących się tu i teraz. Spoglądając z tej perspektywy, dostrzegamy antagonizmy i nierówności, asymetrie władzy i wolności słowa, uprzedzenia i fobie, ale też odkrywamy zasady organizujące aktualny porządek. ••• Gość: Marek Krajewski - socjolog, profesor zwyczajny na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu, autor książki „(Nie)nawidzenie. Świat przez nienawiść” ••• Prowadzący: Marcin Wrzos - politolog, współredaktor naczelny Zielonych Wiadomości #WspolnotaIdei #Nienawisc


Zielone Rozmowy Po Koronawirusie - o demokracji i dialogu
YouTube.com :: 29.06.2021 Pobierz

W ramach „Wspólnoty Idei”, z Zieloną Fundacją Europejską GEF (Green European Foundation) zapraszamy na cykl webinarów o konsekwencjach pandemii koronawirusa z Zielonej perspektywy, pod nazwą „Green Post-Corona Talks” (Zielone rozmowy po koronawirusie). Włączamy się do cyklu europejskiego rozpoczętego przez GEF kilka tygodni temu, ale w naszym polskim kontekście. Pierwsze spotkanie poświęcamy kwestiom demokracji i dialogu, kluczowym w autorytarnie rządzonej Polsce, mającej problemy z praworządnością i skłóconej wewnętrznie. Będziemy rozmawiać o praktykach rządów w różnych krajach Unii Europejskiej i ich skutkach, o wpływie epidemii covid-19 i wywołanego kryzysu gospodarczego na praktyki demokratyczne i możliwości dialogu, o solidarności międzynarodowej i jej roli dla zachowania podstaw demokracji, o roli Komisji Europejskiej w zażegnaniu pandemii w Unii, o kulturowych zmianach, które wpłyną na społeczną partycypację i mogą uczynić społeczeństwa biernymi i pozbawionymi wpływu na sprawy publiczne, wpływie gwałtownego rozwoju technologii cyfrowych na wolności obywatelskie. Gościni: Urszula Zielińska Moderuje: Ewa Sufin-Jacquemart Urszula Zielińska – posłanka na Sejm IX kadencji z ramienia Partii Zieloni (w klubie Koalicji Obywatelskiej), członkini Zarządu Krajowego Partii Zieloni. Ewa Sufin-Jacquemart – prezeska Zarządu Fundacji Strefa Zieleni, członkini Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet i koordynatorka Centrum Zielonego Kongresu Kobiet, członkini Rady Dyrektorów Green European Foundation. ------------------------------------------------------------------------------------ This project is organised by the Green European Foundation with the support of Fundacja Strefa Zieleni and with the financial support of the European Parliament to the Green European Foundation.


Zmiany klimatu i ich wpływ na bioróżnorodność, wodę i rolnictwo
YouTube.com :: 29.06.2021 Pobierz

Polski Klub Ekologiczny zaprasza na debatę z udziałem ekspertów. GOŚCIE: ••• Dr hab. Inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW w Warszawie. Zagadnienie zmian klimatu w ujęciu przyrodniczym. ••• Posłanka Urszula Zielińska z Partii Zieloni. Stan rzeczy z punktu widzenia polskiego prawodawstwa i działań podejmowanych na szczeblu krajowym. ••• Jacek Wasik – dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Działania podejmowane na szczeblu unijnym oraz oczekiwania UE względem Polski w zakresie Green Deal. ••• Prowadzenie – Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska Fundacji Strefa Zieleni. Projekt sfinansowano przy wsparciu Unii Europejskiej. 🇪🇺 Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów, a Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.


Czy w Polsce możliwe jest tworzenie szkół podobnych do fińskich?
YouTube.com :: 29.06.2021 Pobierz

Tym razem przyjrzymy się progresywnej fińskiej szkole. Szkole, która działa, przynosi świetne rezultaty i wywraca do góry nogami skostniałe poglądy na temat edukacji. ••• Gość: Leszek Janasik – od ponad dwudziestu lat nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie. Bierze aktywny udział w debacie o jakości edukacji. Jego pasję stanowią podróże, które inspirują go do dalszego doskonalenia szkoły. W pracy w szkole towarzyszy mu myśl: „Szkoła powinna być miejscem wielopłaszczyznowego rozwoju i socjalizacji młodego człowieka, a nie skansenem”. Obecnie dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 STO w Milanówku. ••• Prowadzenie: Angelika Apanowicz – nauczycielka chemii i biologii, od dwudziestu lat związana ze szkołami waldorfskimi. Entuzjastka nowych metod nauczania w przedmiotach ścisłych i przyrodniczych oraz kształtowania dobrych relacji w edukacji. #NowaPolskaEdukacja #WspolnotaIdei #ZieloneWiadomosci


Czy Polska będzie państwem świeckim?
YouTube.com :: 02.07.2021 Pobierz

Tym spotkaniem rozpoczynamy debatę o przywracaniu prawidłowych propozycji w życiu publicznym instytucji wiary i miejscu państwa świeckiego. ••• Gość: Zbigniew Pasek, prof. zw. w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie, specjalność: nowe ruchy religijne w Polsce, protestantyzm, religioznawstwo, badania kultury religijnej. Wybitny naukowiec, oddany dydaktyk, autor, współautor ponad setki publikacji, monografii, artykułów i innych prac naukowych. ••• Prowadząca: Aleksandra Potępa, mgr religioznawstwa, koordynatorka Rady Programowej ds. Państwa Świeckiego, Partia Zieloni Staramy się przyjrzeć przyczynom oraz skutkom, jak również znaleźć odpowiedź na pytanie: jak to się stało, że mamy tak wielkie rozpanoszenie jednej instytucji religijnej, a totalnie brak strefy świeckiej w przestrzeni publicznej. To co indywidualne, immamentne dla jednej grupy społeczeństwa staje się dzisiaj dyktatem w całej przestrzeni publicznej. Kiedy i jak zgubiliśmy swój świecki ryt? Czy mamy szanse go odzyskać? A może musimy go wypracować? #WspolnotaIdei #ZieloneWiadomosci #SwieckiePanstwo


COVID a sprawa kobiet
YouTube.com :: 30.06.2021 Pobierz

#WspolnotaIdei #ZieloneWiadomosci Czy pandemia może być trampoliną do większych zmian w życiu zawodowym kobiet? Dr hab. Iga Magda gościem Wspólnoty Idei. ••• Zapraszamy na spotkanie o (nie)równości zatrudnienia oraz płac kobiet i przyszłości zmian w tym zakresie. • Gościni: dr hab. nauk ekonom. Iga Magda, profesor SGH w Katedrze Ekonomii. Studiowała także na Université de Poitiers. W latach 2005 - 2009 pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zajmowała się problematyką analiz rynku pracy. Z ramienia MPiPS była członkiem Komitetu ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej oraz Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia OECD. Odbyła staże badawcze na Uniwersytecie w Essex (2007/2008) i University College London (2009). Od 2009 współpracuje z Instytutem Badań Strukturalnych •• Prowadzenie: Krystyna Boczkowska – członkini Rady Krajowej i Rady ds. Kobiet Partii Zieloni


Pestycydy w środowisku i w żywności
YouTube.com :: 04.09.2021 Pobierz

#WspolnotaIdei Serdecznie zapraszamy na webinarium "Pestycydy w środowisku i w żywności". Spotkanie jest częścią projektu dofinansowanego przez Global Greengrants Fund


Jak uczyć dzieci demokracji?
YouTube.com :: 30.06.2021 Pobierz

#WspolnotaIdei #ZieloneWiadomosci Naszym gościem będzie dr Krystyna Starczewska – współzałożycielka pierwszego społecznego liceum, wieloletnia dyrektorka Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska”, prezeska Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Porozmawiamy o tym, jak w polskich szkołach uczyć dzieci odwagi, miłości i współdziałania, jak kształtować u młodych ludzi postawy tolerancji i szacunku. Podyskutujemy również o tym czy i w jaki sposób tworzyć szkołę demokratyczną, samorządną, niezależną od instytucjonalnych ograniczeń. Ponadto pochylimy się nad kwestią upowszechniania metod demokratycznych w szkołach publicznych w Polsce. Spotkanie prowadzi: Angelika Apanowicz – nauczycielka, od dwudziestu lat związana ze szkołami waldorfskimi.


Dobre Żniwa – współpraca w rolnictwie ekologicznym - dzień 1
YouTube.com :: 20.08.2021 Pobierz

- Przywitanie i otwarcie Dobrych Żniwa, Ewa i Peter Stratenwerth, Stowarzyszenie Ekologiczno- Kulturalne ZIARNO i Fundacja Ekologiczny Uniwersytet Ludowy O GLEBIE - Próchnica glebowa esencją życia. Kompostowanie czyli niedoceniana sztuka wytwarzania próchnicy, Urszula Sołtysiak, ekspertka ds. rolnictwa ekologicznego, Polska Izba Żywności Ekologicznej. - Bilans składników nawozowych, czyli ile faktycznie substancji nawozowych potrzebują uprawy, Marek Krysztoforski, główny specjalista, Dział Rolnictwa Ekologicznego i Działań Rolno-Środowiskowo-Klimatycznych CDR w Brwinowie. - O rolnictwie regeneratywnym, Marcin Wójcik, gospodarstwo ekologiczne OIKOS - Moje doświadczenia w uprawie bezorkowej, Ernest Kaca, gospodarstwo ekologiczne Eko-Dolina Bugu, Lubelski Oddział Stowarzyszenia EKOLAND


Podmiotowość na talerzu. O czym myślą zwierzęta hodowlane?
YouTube.com :: 20.08.2021 Pobierz

#SwiadomoscZwierzat #WspolnotaIdei #ZieloneWiadomosci Podczas naszego spotkania z prof. UP dr hab. Marcinem Urbaniakiem porozmawiamy o zadziwiających umiejętnościach poznawczo-społecznych zwierząt udomowionych, z którymi na co dzień mamy bardzo bliski kontakt poprzez sklepowe półki z mięsem, wędlinami, jajkami, nabiałem czy mlekiem. Dowiemy się m.in., że krową bywają ciekawskie i chętnie poznają otoczenie, pomagają sobie w stadzie, a także są bardzo emocjonalne i tworzą silne więzi ze swoimi dziećmi czy współtowarzyszkami. Jednak mimo tej wiedzy, z jakiegoś powodu nie rezygnujemy z kontynuowania intensywnego przemysłu mlecznego oraz mięsnego, w którym krowy bezlitośnie uprzedmiotowiono do poziomu organicznych maszyn. Poszukamy odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Porozmawiamy również o eksperymentach, które jednoznacznie wskazują, że świnie są prawdopodobnie najinteligentniejszymi zwierzętami, jakie udomowiliśmy. Dowiemy się, że świnie bardzo dobrze rozumieją abstrakcyjne zasady np. gry video, w którą grają przy użyciu joysticka. Postaramy się też odpowiedzieć, dlaczego dysponując dowodami na wyjątkową inteligencję świń, wciąż powielamy zwroty językowe i uprzedzenia, prowadzące do skrajnie brutalnego traktowania świń domowych w hodowli przemysłowej. Jak to się dzieje, że podmiotowość świń - w przeciwieństwie do psów czy kotów - pozostaje całkowicie "niewidoczna" dla konsumentów? Skupimy się także na zdolnościach intelektualnych i złożonym życiu społecznym kur oraz ponownym wyparciu kurzej indywidualności podczas ich masowej eksploatacji i konsumpcji produktów z ferm przemysłowych. Odpowiadając na pytania o "nieobecność" gospodarskich zwierząt w publicznej przestrzeni jako wrażliwych, często myślących istot, przyjrzymy się zjawisku tzw. intersekcjonalności, czyli krzyżowania się form i wymiarów dyskryminacji. Pojawi się z pewnością pytanie o możliwość produkcji "czystego" mięsa - pozbawionego cierpienia zwierząt, ale też pozbawionego wysokiego śladu węglowego i wodnego w fazie przygotowań. Odpowiadając na pytanie, jaką cenę płacą zwierzęta za swoje udomowienie, pojawi się historia o kogucie, który przeżył 18 miesięcy... bez głowy! Naszym gościem będzie ponownie dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak - kognitywista i bioetyk, zajmujący się umysłami oraz zdolnościami poznawczymi zwierząt, ich dobrostanem, komunikacją międzygatunkową, a także ewolucyjnymi i neurologicznymi źródłami moralności. Serdecznie zapraszamy! LEKTURY: 1. eksperymenty ze świnkami grającymi na komputerze - https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.631755/full 2. psy i świnie jako zwierzęta towarzyszące - James Serpell, "W towarzystwie zwierząt" 3. badania więzi u krów i cieląt - Viktor Reinhardt, https://www.researchgate.net/publication/10907137_Artificial_Weaning_of_Calves_Benefits_and_Costs 4. badania emocji u krów - Helen Proctor, https://www.worldanimalprotection.org/blogger/helen-proctor-science 5. rozpoznawanie twarzy przez krowy - Pierre Rybarczyk, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168159101001629 6. porównanie sytuacji bydła i ludzi w obozie koncentracyjnym - Primo Levi, "Czy to jest człowiek" 7. badanie zdolności intelektualnych kur - Lori Marino, https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-016-1064-4 8. bezgłowy kurczak Mike, który żył 18 miesięcy - https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezg%C5%82owy_kurczak_Mike 9. delfin Peter, który popełnił samobójstwo z miłości do kobiet - https://www.theguardian.com/environment/2014/jun/08/the-dolphin-who-loved-me 10. nieobecność zwierząt hodowlanych w przestrzeni publicznej oraz strategie dystansowanie się ich podmiotowości (językowe, przestrzenne) - Carol J. Adams, koncepcja "nieobecnego referenta" w: https://caroljadams.com/spom-the-book 11. zeroemisyjne mięso roślinne z drukarki 3D - https://www.redefinemeat.com/ 12. przełomowa publikacja dot. przemysłowej hodowli zwierząt - Ruth Harrison, "Animal Machines" (1964), 13. pierwsze zasady dobrostanu zwierząt laboratoryjnych (tzw. zasada 3R) - Rex Burch i William Russell (1959), https://caat.jhsph.edu/principles/the-principles-of-humane-experimental-technique 14. warunki dobrostanu zwierząt hodowlanych wg Francisa Brambella, czyli koncepcja "5 wolności" (1965) - https://en.wikipedia.org/wiki/Five_freedoms


Fukushima – 10 lat – energetyka jądrowa to nie tylko energia
YouTube.com :: 14.08.2021 Pobierz

#WspolnotaIdei W związku z 10. rocznicą katastrofy elektrowni atomowej w Fukushimie, Fundacja Strefa Zieleni, Partia Zieloni i Zielone Wiadomości zapraszają na webinar „Wspólnoty Idei” poświęcony daleko idącym konsekwencjom awarii jądrowej. Wraz ze współorganizatorami wizyty byłego premiera Japonii Naoto Kana w Polsce w 2014 roku , przypomnimy także przebieg wydarzeń w Fukushimie. Przytoczymy przekaz bezpośredniego świadka katastrofy, który kilka lat temu przyjechał do Polski, aby ostrzec Polki i Polaków przed niebezpieczeństwem energetyki jądrowej i zachęcić do rozwoju energii odnawialnych. O skutkach tego tragicznego wydarzenia z dzisiejszej perspektywy, 10 lat po wydarzeniu opowiemy wraz z dziennikarzem Pio d'Emilia mieszkającym w Tokio oraz dr nauk o polityce Ewą Dryjańską. Moderuje: Ewa Sufin-Jacquemart, prezeska zarządu Fundacji Strefa Zieleni. Pio d’Emilia - urodził się w Rzymie, gdzie ukończył prawo na Uniwersytecie Sapienza. Od ponad 30 lat mieszka i pracuje w Japonii, gdzie przyjechał jako młody prawnik, ale ostatecznie rozpoczął karierę dziennikarza. Oprócz pisania dla różnych włoskich i zagranicznych gazet („Espresso”, „Manifesto”, „Tokyo Shinbun”, „Japan Focus”) zajmował się także tłumaczeniem i doradztwem politycznym. Obecnie jest korespondentem włoskiej telewizji Sky Tg24 na Dalekim Wschodzie. Dla stacji relacjonował wiele „gorących tematów”, takich jak wojna w Gruzji, kryzys koreański, zamieszki w Tajlandii i Birmie, tsunami i awarię nuklearną w Fukushimie. Był pierwszym europejskim dziennikarzem, który dotarł do elektrowni Fukushima Daiichi. Napisał książkę „Nuclear Tsunami”, przetłumaczoną również na język japoński, na której podstawie powstał film dokumentalny „Fukushima: A Nuclear Story” z 2015 r. W marcu 2014 r. towarzyszył podczas wizyty w Polsce byłemu premierowi Japonii – Naoto Kanowi, pełniącemu urząd w czasie awarii i był współorganizatorem tej wizyty. Dr Ewa Dryjańska – dziennikarka, organizatorka wydarzeń kulturalnych i naukowych. Na Uniwersytecie Warszawskim obroniła doktorat nt. stosunków chińsko-japońskich. Przez kilka lat pracowała dla organizacji pozarządowych zajmujących się ekologia i energetyką. W 2014 roku, wraz z Barbarą Henmi i Andrzejem Sławińskim z Fundacji Muses dzięki wsparciu organizacji pozarządowych i aktywistów zorganizowali wizytę premiera Naoto Kana w Polsce.


Klementyna Suchanow. To jest wojna.
YouTube.com :: 24.04.2021 Pobierz

#WspolnotaIdei Jeśli nie rozumiesz kto i dlaczego próbuje zrobić piekło z życia kobiet... Jeśli zadajesz sobie pytanie – co dzieje się z rzeczywistością? Kto chce zorganizować życie kobiet według średniowiecznych zasad? ••• Te pytania są właściwe. Historia "Podręcznych" dzieje się na naszych oczach. Dzieje się na całym świecie. To współczesna wojna. Wojna z kobietami, wojna z wolnością, wojna z nami. Dowiedzmy się co możemy zrobić i dlaczego to jest ważne. ••• Klementyna Suchanow i jej książka: "TO JEST WOJNA. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze" • Spotkanie poprowadzą: Beata Nowak i Krystyna Boczkowska